רשימת גרסאות Unicode

זוהי רשימה של גרסאות Unicode, כולל מספר גרסת Unicode ותאריך השחרור. לחץ על קישור מספר הגרסה של Unicode כדי להיכנס לדף רשימת האימוג'י בגרסה זו, תוכל לראות אילו אימוג'י משוחררים בגרסה זו. מדריך למשתמש: מה זה גרסת יוניקוד

רשימת גרסאות אמוג'י

זו רשימה של גרסאות אמוג'י, כולל מספר גרסת האימוג'י ותאריך השחרור. לחץ על קישור מספר גרסת האימוג'י כדי להיכנס לדף רשימת האימוג'י בגרסה זו, תוכל לראות אילו אימוג'י משוחררים בגרסה זו. מדריך למשתמש: מה זה גרסת אמוג'י