Poput igre oblačenja, Emoji mogu promijeniti boju kože i frizuru. Trenutno postoji 5 boja kože i 4 frizure, slične su komponentama, u kombinaciji s drugim emojijima kako bi stvorili poseban. Dođite i probajte sami

Kružni grafikon broja emojija uključenih u svaku potkategoriju pod kategorijom Komponenta

Kružni grafikon broja emojija uključenih u svaku potkategoriju pod kategorijom Komponenta Kružni grafikon broja emojija uključenih u svaku potkategoriju pod kategorijom Komponenta