Emoji verzija 13.1 objavljena je u rujnu 2020., a u ovu je verziju dodano ukupno 217 emotikona.
U Emoji 13.1, par sa emotikonima srca u svim spolovima i emojijima poljupca u svim spolovima dobio je još 25 mogućnosti miješanja tonova kože. Osim ovoga, verzija 13.1 imala je neke nove emotikone poput srca u plamenu, popravljanja srca, lica u oblaku, lica sa spiralnim očima, lica s parom iz nosa i žene s bradom.
Emoji 13.1 sadrži donje simbole emojija👇:

Klikom na vezu Emojiji i kratko ime možete otvoriti stranicu za uvod emojija, pregledati informacije kao što su opis i primjer, a možete i kopirati emojije jednim klikom da biste ih zalijepili negdje drugdje. Klikom na vezu kodne točke otvorit će se stranica s informacijama o Unicodeu emotikona, uključujući slike visoke rezolucije i vektorske slike koje pruža više dobavljača.

Korisnički vodič: Što je Verzija Emojija