😂 (face with tears of joy) Tag Cloud - emojiall.com

Ovo je stranica s popisom svih grafikona odnosa emojija. Emotikoni su prikazani na lijevoj strani popisa u nastavku, a njihovi odgovarajući grafikoni odnosa prikazani su na desnoj strani popisa. Možete kliknuti "Više" da pogledate potpuni grafikon odnosa svakog emotikona.
Graf odnosa emojija rezultat je obrade stvarnih tekstova putem algoritma strojnog učenja. Koristili smo algoritam da izračunamo i analiziramo sve tweetove koji sadrže emojije od 2018.01 do 2021.11 kako bismo otkrili sličnost različitih emojija u smislu značenja i upotrebe te smo rezultat ucrtali u grafikon. Može otkriti neke skrivene upotrebe i značenja emojija i olakšati korisnicima da razumiju više o emojijima. Za više pojedinosti: Grafikon odnosa emojija
Ova analiza je rezultat lingvističke analize i strojnog učenja 812 milijuna javnih uzoraka tweetova koji sadrže emoji, što je relativno točan rezultat s visokim akademskim referentnim značajem. Dobrodošli na raspravu, referencu, repost i dijeljenje. Autorsko pravoEmojiAll. Za komercijalnu upotrebu, kontaktirajte nas .


povezani Linkovi

Popis povezanih emojija

Emoji Povezani emojiji Poveznica
😀 nasmijano lice 👍 😁 😃 👍🏻 👍🏽... Više
😃 nasmijano lice s velikim očima 😄 😀 😁 🙂 😆... Više
😄 nasmijano lice s nasmiješenim očima 😃 😅 😆 🤣 😀... Više
😁 sretno lice s nasmiješenim očima 😀 😃 😄 🦷 👍🏼... Više
😆 nasmijano lice s čvrsto zatvorenim očima 🦙 🤭 🤣 😃 😄... Više
😅 nasmijano lice s kapljicom znoja 😄 😬 🤣 😂 😃... Više
🤣 valjanje od smijeha 😂 💀 😹 😭 🤦... Više
😂 lice sa suzama radosnicama 🤣 💀 😹 🤦🏽‍♀ 🤦🏽‍♀️... Više
🙂 blago nasmiješeno lice 😃 😀 😊 ✌ 🥲... Više
🙃 naopačke okrenuto lice 😐 😬 😣 ☹️ 😖... Više
😉 lice koje namiguje 🙊 😏 🙈 😝 😛... Više
😊 nasmiješeno lice s nasmiješenim očima 🤗 ♥️ 😃 ☺ 😘... Više
😇 nasmiješeno lice s aureolom 🙏🏼 🙏🏻 ❣️ ❣ ♥️... Više
🥰 nasmijano lice sa srcima 💓 💞 💘 😚 😘... Više
😍 nasmiješeno lice s očima u obliku srca 🥰 🤩 😘 😻 😙... Više
🤩 lice s očima u obliku zvijezda 😍 👌🏻 👌 🕴️ 🔥... Više
😘 lice koje šalje poljubac 💞 😚 💓 🥰 💕... Više
😗 lice koje ljubi 😙 😚 🙆🏻‍♀ 🙆🏻‍♀️ 🙆🏻... Više
☺ nasmiješeno lice ☺️ ♥ 🥰 😊 💗... Više
😚 lice koje ljubi zatvorenih očiju 💓 😙 💞 😘 💘... Više
😙 lice koje ljubi s nasmiješenim očima 😚 💓 😽 😘 💞... Više
🥲 nasmiješeno lice sa suzom 😥 ☹ 😫 😢 😞... Više
😋 lice koje uživa u hrani 🤤 👅 😛 🍩 😝... Više
😛 lice s isplaženim jezikom 😏 👅 😝 😜 💦... Više
😜 lice s isplaženim jezikom koje namiguje 😛 😝 😈 💦 😏... Više
🤪 ludo lice 😝 🙊 🥴 😜 😛... Više
😝 lice s isplaženim jezikom i zatvorenim očima 😛 😜 😏 👅 😈... Više
🤑 pohlepno lice 💰 💸 💵 💷 🏦... Više
🤗 lice koje grli 😊 😘 ♥️ 💞 😚... Više
🤭 lice s rukom preko usta 🙊 🙈 😆 ☺ 😄... Više
🤫 lice koje ušutkava 🤐 🙊 🔇 😉 🤭... Više
🤔 lice koje razmišlja 🧐 🤨 🤷‍♀️ 🤷‍♂️ 🤷‍♀... Više
🤐 lice s patentnim zatvaračem preko usta 🤫 🙇🏾 🔇 🙊 🙇🏾‍♂️... Više
🤨 lice s podignutom obrvom 🙄 🧐 🤔 😒 😐... Više
😐 neutralno lice 🧍 😒 🤦🏻‍♀️ 😬 🤦🏻‍♀... Više
😑 bezizražajno lice 😒 😕 🤦🏼 🤦🏻‍♀️ 🤦🏻‍♀... Više
😶 lice bez usta 🧐 🤔 🤷‍♀ 😅 🤷‍♀️... Više
😏 lice koje se smijulji 😛 😝 😈 👅 💦... Više
😒 lice s izrazom dosade 😑 😕 🙄 😐 🤦🏻‍♀️... Više
🙄 lice s kolutajućim očima 😒 🤨 😐 😑 🤦🏻... Više
😬 lice s grimasom 😐 😅 🙃 🙁 ☹️... Više
🤥 lice koje laže 🤡 🤬 🐀 😡 💩... Više
😌 lice s izrazom olakšanja 💆🏻‍♀️ 💆🏻 💆🏻‍♀ 👤 🐿... Više
😔 zamišljeno lice 😞 😓 😪 ☹ 💔... Više
😪 pospano lice 😓 😞 😕 😔 😣... Više
🤤 lice koje slini 😋 💦 👅 🍆 🥵... Više
😴 lice koje spava 💤 🛌 🥱 🛏 😩... Više
😷 lice s medicinskom maskom 🦠 🤢 🤮 👃 🤒... Više
🤒 lice s toplomjerom 🤕 😓 😖 😷 🦠... Više
🤕 lice sa zavojem 😓 😖 🤒 😣 😪... Više
🤢 lice kojem je pozlilo 🤮 😷 😖 👃 🥴... Više
🤮 lice koje povraća 🤢 😷 🚮 😡 👎... Više
🤧 lice koje kiše ☹ 🥺 😭 ☹️ 😆... Više
🥵 pregrijano lice 🤤 😈 😛 💦 😏... Više
🥶 zamrznuto lice ❄ ❄️ 🧊 ⛄️ ⛄... Više
🥴 ošamućeno lice 🤦🏽‍♀️ 🤦🏽‍♀ 🤦🏾‍♀ 🤦🏾‍♀️ 😩... Više
😵 lice s vrtoglavicom 😮 🔫 ☠️ 😥 😰... Više
🤯 eksplodirajuća glava 😲 😱 🤦‍♂ 😧 🤦‍♂️... Više
🤠 kauboj sa šeširom 🐎 🐴 🤸🏾 🐮 💳... Više
🥳 lice koje se zabavlja 🎊 🎉 🎁 🍾 🎂... Više
🥸 prerušeno lice 😐 🤦🏻 🧍 🤦🏻‍♀️ 🤦🏻‍♀ Više
😎 nasmiješeno lice sa sunčanim naočalama 🔥 💥 🥁 🤙 🤘... Više
🤓 štrebersko lice 🧮 👓 🧠 📓 📚... Više
🧐 lice s monoklom 🤔 🤨 😯 😶 😦... Više
😕 zbunjeno lice 😪 😒 😓 🙁 😞... Više
😟 zabrinuto lice 😰 😨 😓 😣 😖... Više
🙁 blago namrgođeno lice 😕 😞 😓 ☹ 😪... Više
☹ namrgođeno lice ☹️ 😣 😞 😔 🤧... Više
😮 lice s otvorenim ustima 😯 😲 😦 😱 😨... Više
😯 iznenađeno lice 😮 😲 😦 🧐 😧... Više
😲 zapanjeno lice 😮 😯 😱 🤯 😦... Više
😳 zarumenjeno lice 😮 😯 😨 😆 🙈... Više
🥺 molećivo lice 💓 💘 💞 💗 💜... Više
😦 namrgođeno lice s otvorenim ustima 😮 😧 😨 😯 😲... Više
😧 izmučeno lice 😨 😦 😮 😰 😯... Više
😨 preplašeno lice 😟 😰 😧 😦 😮... Više
😰 anksiozno lice s kapljicom znoja 😟 😓 😨 😖 😣... Više
😥 tužno lice, ali s izrazom olakšanja 😢 💔 😞 😓 😔... Više
😢 lice koje plače 😥 💔 😞 😔 😿... Više
😭 lice koje glasno plače 💀 🤣 🤧 😩 😂... Više
😱 lice koje vrišti od straha 😲 😮 😦 🤯 😨... Više
😖 smeteno lice 😣 😩 😓 😫 😰... Više
😣 odlučno lice 😖 😓 ☹️ ☹ 😫... Više
😞 razočarano lice 😔 😓 😢 💔 😪... Više
😓 tužno lice s kapljicom znoja 😣 😪 😞 😔 😰... Više
😩 tegobno lice 😫 😖 😣 🤦🏽‍♀️ 🤦🏽‍♀... Više
😫 umorno lice 😩 😓 😣 😖 🤦🏽‍♀... Više
🥱 zijevajuće lice 😴 💤 🛌 😐 🧏🏾... Više
😤 lice kojem ide para na nos 😠 😑 ✋🏼 😧 🤚... Više
😡 lice koje se duri 🤬 😠 🤥 👎 🖕... Više
😠 ljutito lice 😡 🤬 😤 🤦‍♀️ 🤦‍♀... Više
🤬 lice sa simbolima na ustima 😡 🖕 😠 🤥 💩... Više
😈 nasmiješeno lice s rogovima 🍆 💦 👅 🍑 🕳... Više
👿 vražićak 👺 😡 🤬 👹 🐀... Više
💀 lubanja 😂 🤣 😹 😭 🤦... Više
☠ lubanja i prekrižene kosti ☠️ ⚰ ⚰️ 🔪 😵... Više
💩 hrpica izmeta 🖕 🤬 🤥 🐀 👎... Više
🤡 lice klauna 🤥 🤹 🃏 🤦🏻‍♂ 🤦🏻‍♂️... Više
👹 japanski div 👺 🐀 👿 🧛 🧛🏻... Više
👺 goblin 👹 👿 🐀 😡 💩... Više
👻 duh 🎃 🧛‍♂ 🧟‍♂ 🔓 🧛... Više
👽 izvanzemaljac 🛸 👨‍🚀 👩‍🚀 🔭 🌏... Više
👾 izvanzemaljsko čudovište 🎮 🕹️ 🕹 ™ 🖥️... Više
🤖 robot 🚀 👨‍💻 ™ 🌐 ⌨... Više
😺 nasmijana mačka 🐈 🐾 🐕 😸 😿... Više
😸 nasmijana mačka s nasmiješenim očima 😺 🐈 😼 🐾 😽... Više
😹 mačka sa suzama radosnicama 🤣 💀 😂 😭 😸... Više
😻 nasmiješena mačka s očima u obliku srca 🐈 😽 😍 🙀 😘... Više
😼 mačka s kiselim osmijehom 😸 😾 😽 👈🏽 😺... Više
😽 mačka koja ljubi 😙 😚 💖 💓 👩‍❤️‍💋‍👩... Više
🙀 izbezumljena mačka 😻 😺 😱 😸 😽... Više
😿 uplakana mačka 🐾 🆘 😺 😞 ☹️... Više
😾 mačka koja se duri 😽 😼 👩‍❤️‍💋‍👩 🤚 😸... Više
🙈 majmun koji ne vidi ništa loše 🙊 🤭 😏 😉 😛... Više
🙉 majmun koji ne čuje ništa loše 👂 👂🏽 🔇 🧍🏽 🙊... Više
🙊 majmun koji ne govori ništa loše 🤭 🙈 😝 🤪 😉... Više
💋 otisak usana 💦 🔞 👅 🍒 😈... Više
💌 ljubavno pismo 📩 📮 💸 💵 💳... Više
💘 srce sa strelicom 💓 💞 💗 🥰 🥺... Više
💝 srce s trakom 💞 ❣ 😘 😚 🥰... Više
💖 svjetlucavo srce 💗 💞 💓 💕 💘... Više
💗 srce koje raste 💓 💞 💖 💘 💕... Više
💓 srce koje kuca 💘 💞 💗 😚 💕... Više
💞 srca koja se vrte u krug 💓 💘 💕 💗 😚... Više
💕 dva srca 💞 💓 💖 💗 🥰... Više
💟 ukras srca 🦰 👼🏻 ✴ 🕳 👩‍🦰... Više
❣ uskličnik u obliku srca ❣️ 💝 ♥ 🤍 💖... Više
💔 slomljeno srce 😢 😥 😞 😔 😪... Više
❤ crveno srce ❤️ ♥️ ♥ 🙏🏻 🙏🏼... Više
🧡 narančasto srce 💛 ❤️ ❣️ ♥️ 💝... Više
💛 žuto srce 💙 ❣️ ❣ ❤ 🐣... Više
💚 zeleno srce 🐥 🐣 🐿 🐰 ☺... Više
💙 plavo srce 💛 ❣️ ♥ ❤ ♥️... Više
💜 ljubičasto srce 🥺 💓 🐨 💘 🐹... Više
🤎 smeđe srce 💅🏿 ☕️ 🦳 🦱 🥛... Više
🖤 crno srce ❣ 💗 💛 🤍 🧚🏻... Više
🤍 bijelo srce ❣ ♥️ 💞 ♥ ❣️... Više
💯 sto bodova 🤷 🤷🏿 🏾 ♂️ 🤞🏾... Više
💢 simbol ljutnje 🔛 🇬🇺 📘 🔲 🛵... Više
💥 sudar 😎 🔥 🥁 🤙 💐... Više
💫 vrtoglavica ✨ 🌟 🧚🏻 🌙 🌠... Više
💦 kapljice znoja 🍆 👅 😈 🤤 🕳... Više
💨 bježanje 🌬 🚬 ⛽️ 🌬️ ⛽... Više
🕳 rupa 🍆 💦 👅 😈 🤤... Više
💣 bomba 🍭 🍬 ♨️ 🌶 🔥... Više
💬 govorni oblačić 🎙️ 🎙 🤳 🎮 🗨️... Više
👁️‍🗨️ oko u oblačiću 👁️‍🗨 🗨️ 🗨 Više
🗨 lijevi govorni oblačić 🗨️ 👁‍🗨 🌪 ↘ 🕸️... Više
🗯 desni ljuti govorni oblačić 💢 ✌️ 🟢 🛡️ ⛓️... Više
💭 oblačić za misao 🧠 🛌 🙋🏻‍♀️ 💡 🙋🏻‍♀... Više
💤 zzz 😴 🛌 🥱 🛏 🛋... Više
👋 ruka koja maše 👋🏻 👋🏼 👋🏿 👋🏾 👋🏽... Više
🤚 ruka gore 🤚🏻 ✋🏻 ✋ 😾 ✋🏼... Više
🖐 podignuta ruka s raširenim prstima 🖐🏼 👆🏼 👋 🧈 🙋‍♀... Više
✋ podignuta ruka ✋🏻 ✋🏼 🤚 🤚🏽 🤝... Više
🖖 vulkanski pozdrav 🖖🏻 🖖🏾 🖖🏼 🙆🏻‍♀️ 🙆🏻‍♀... Više
👌 znak rukom "u redu" 👌🏻 👌🏼 👍 👍🏻 😎... Više
🤌 skupljeni prsti 🤌🏻 🤌🏼 🤌🏾 Više
🤏 ruka koja štipa 🤏🏻 👼🏻 🥢 👶🏻 🍼... Više
✌ ruka sa znakom pobjede ✌️ 🙂 ✌🏾 🌝 🦯... Više
🤞 prekriženi prsti 🤞🏾 🤞🏼 🤞🏻 🤞🏽 🏾... Više
🤟 gesta "volim te" 🤙 🤘 🤟🏻 🤙🏻 🤟🏼... Više
🤘 znak rogova 🤙 🤘🏻 🥁 🤘🏼 😎... Više
🤙 nazovi me 🤘 🔥 😎 🥁 🤟... Više
👈 kažiprst koji pokazuje ulijevo 👈🏼 👈🏻 ◀️ 👠 🌶... Više
👉 kažiprst koji pokazuje udesno 👉🏻 ➡️ ➡ ⏩ ↪... Više
👆 kažiprst koji pokazuje prema gore ☝️ 🇱🇸 ⚡ 👆🏻 ◀... Više
🖕 srednji prst 🖕🏽 🖕🏼 🖕🏻 💩 🖕🏿... Više
👇 kažiprst koji pokazuje prema dolje 👇🏻 👇🏼 🚨 🗞️ 🛑... Više
☝ kažiprst pokazuje gore ☝️ ☝🏻 🙏🏻 🙇 👆🏻... Više
👍 palac gore 👍🏻 😀 👍🏼 👍🏽 👌... Više
👎 palac dolje 👎🏻 👎🏽 👎🏼 🖕 👎🏿... Više
✊ podignuta šaka ✊🏽 ✊🏿 ✊🏾 ✊🏼 ✊🏻... Više
👊 stisnuta šaka 👊🏼 🤛 👊🏻 💪🏻 💪... Više
🤛 šaka ulijevo 🤜 👊 🤛🏻 👊🏻 👊🏽... Više
🤜 šaka udesno 🤛 👊🏻 🤛🏻 🥊 👊... Više
👏 ruke koje plješću 👏🏻 👏🏼 👏🏿 👏🏾 👏🏽... Više
🙌 podignute ruke 🙌🏾 🙌🏽 🙌🏼 🙏🏿 🙏🏾... Više
👐 otvorene ruke 🧻 🤚🏻 🏻 🧹 🤸🏻‍♀️... Više
🤲 spojeni dlanovi 🤲🏽 🤲🏼 🤲🏻 🤲🏾 🕋... Više
🤝 rukovanje 🤝🏻 ✋ 💆🏻 🐰 🥺... Više
🙏 sklopljeni dlanovi 🙏🏻 🙏🏼 🙏🏽 🙏🏾 🙏🏿... Više
✍ ruka koja piše ✍️ ✍🏼 🖊️ ✍🏻 🖊... Više
💅 lak za nokte 💅🏻 💅🏼 💅🏾 💅🏽 👸🏼... Više
🤳 selfie 🖱 ⌨️ 💬 🖱️ 📱... Više
💪 stegnuti biceps 💪🏻 💪🏼 💪🏽 🏃‍♂ 👊... Više
🦾 mehanička ruka 🤞🏾 💪🏾 💪🏽 🦿 ✊🏾... Više
🦿 mehanička noga 🦵 🦾 Više
🦵 noga 🦵🏽 🥾 👢 👃 🧔🏽... Više
🦶 stopalo 🦶🏼 🦶🏻 👣 🦶🏽 🦶🏾... Više
👂 uho 🙉 👂🏾 🔇 🔈 🔉... Više
🦻 uho sa slušnim aparatom 👂 👂🏻 👂🏾 Više
👃 nos 👃🏽 👃🏾 👃🏼 👃🏻 😷... Više
🧠 mozak 💡 💭 🤓 🧘🏽 🔬... Više
🫀 anatomsko srce 🫁 🤢 🧠 Više
🫁 pluća 🫀 🚑 🚶🏻 💊 👨‍⚕... Više
🦷 zub 😁 🧔 🦴 🧩 ⚕... Više
🦴 kost 🐩 🐶 🐕 🐾 🐕‍🦺... Više
👀 oči 😮 🎥 🧐 😶 👬... Više
👁 oko 👁️ 👄 🧍🏻 🧍 🚶‍♀... Više

Stranice