Unicode inform獺ci籀(Speci獺lis haszn獺lat)

Emoji: M獺solat
Jelent矇s: keresztezett ujjak
K籀dpontot: U+1F91E M獺solat
Unicode verzi籀: 9.0 (2016-06-03)
Emoji verzi籀: 3.0 (2016-06-03)
rja be a mezt: Alapvet hangulatjel
Unicode N矇v: HAND WITH INDEX AND MIDDLE FINGERS CROSSED
Mins穩tett St獺tusz: teljesen k矇pzett
Ingatlan:
Kateg籀ri獺k: Emberek & Test
Alkateg籀ri獺k: K矇zmozdulat
UTF-8: F09FA49E
Decim獺lis: ALT+129310
Unicode blokk: Kieg矇sz穩t szimb籀lumok 矇s piktogramok
Unicode alc穩m: K矇z szimb籀lum
rz矇s: Negat穩v: 4.55% Pozit穩v: 75.94% Semleges: 19.51% Bizalom嚗0.714簣0.0036

Alapinform獺ci籀k

Javaslat (Hogyan sz羹letett az Emoji ?)

Az Emoji az L2/14174(2014), L2/15054(2015) javaslatb籀l sz獺rmazik. Az al獺bbiakban bemutatjuk a javaslat r矇szletes tartalm獺t, bele矇rtve az aj獺nlat sz獺m獺t, nev矇t 矇s a r矇szletes f獺jlokat. A -at tartalmaz籀 javaslatot az Unicode konzorcium j籀v獺hagyta, 矇s 2016-06-03-ben Emoji 3.0-as verzi籀k矇nt adta ki.

EmojiJavaslat 1

Aj獺nlat sz獺ma: L2/14174
Aj獺nlat neve: Emoji Additions (revised)
Javaslat: Mark Davis, Peter Edberg
Javaslat v: 2014
Javaslat Emoji: 78 Emoji: , , , , tov獺bb...
Javaslatf獺jl:

EmojiJavaslat 2

Aj獺nlat sz獺ma: L2/15054
Aj獺nlat neve: Emoji Additions: Animals, Compatibility, and More Popular Requests (revision 4) (Supersedes: L2/15-054r0, L2/15-054r1, L2/15-054r2, L2/15-054r3, L2/15-054r4a)
Javaslat: Emoji SC / Craig Cummings
Javaslat v: 2015
Javaslat Emoji: 49 Emoji: , , , , tov獺bb...
Javaslatf獺jl:

Hogyan hozzuk l矇tre a k穩v獺nt Emoji-t?

Hogyan sz羹letik egy 繳j Emoji? Elsz繹r a felhaszn獺l籀k beny繳jtj獺k Emoji javaslatukat az Unicode konzorciumnak, v矇g羹l pedig az Unicode konzorcium d繹nt arr籀l, hogy elfogadj獺k-e a javaslatot. Ha a javaslat elfogadhat籀, akkor a tervezett Emoji a lehet leghamarabb el矇rhetv矇 v獺lhat a k繹vetkez 矇vben. Az Emoji-javaslatok beny繳jt獺s獺ra teljes 矇s szabv獺nyos elj獺r獺s vezet, amely elegend t羹relmet 矇s k矇pess矇get ig矇nyel. P矇ldak矇nt felhaszn獺lhatja a fenti javaslatokat. Hivatkozzon r獺juk, hogy elk矇sz穩tse az Emoji-javaslatot. Kattintson ide az Emoji javaslatok beny繳jt獺sa (angol)-ig, hogy n 矇s a l矇trehozott Emoji is be legyen jegyezve az elzm矇nyekbe.

Az 繹sszes t繹bbi Emoji-javaslat felsorol獺sa

Emoji Evolution idvonal