Unicode inform獺ci籀(Speci獺lis haszn獺lat)

Emoji: M獺solat
Jelent矇s: brokkoli
K籀dpontot: U+1F966 M獺solat
Unicode verzi籀: 10.0 (2017-06-20)
Emoji verzi籀: 5.0 (2017-06-20)
rja be a mezt: Alapvet hangulatjel
Mins穩tett st獺tusz: teljesen k矇pzett
Ingatlan:
Kateg籀ri獺k: tel 矇s ital
Alkateg籀ri獺k: 布 矇lelmiszer-z繹lds矇g
UTF-8: F09FA5A6
Decim獺lis: ALT+129382
Unicode blokk: Kieg矇sz穩t szimb籀lumok 矇s piktogramok
Unicode alc穩m: lelmiszer-szimb籀lumok
rz矇s: Negat穩v: 5.13% Pozit穩v: 50.35% Semleges: 44.52% Bizalom嚗0.452簣0.0233

Alapinform獺ci籀k

Javaslat (Hogyan sz羹letett az Emoji ?)

Az Emoji 它 az L2/16316(2016) javaslatb籀l sz獺rmazik. Az al獺bbiakban bemutatjuk a javaslat r矇szletes tartalm獺t, bele矇rtve az aj獺nlat sz獺m獺t, nev矇t 矇s a r矇szletes f獺jlokat. A 它-at tartalmaz籀 javaslatot az Unicode konzorcium j籀v獺hagyta, 矇s 2017-06-20-ben Emoji 5.0-as verzi籀k矇nt adta ki.

EmojiJavaslat 1

Aj獺nlat sz獺ma: L2/16316
Aj獺nlat neve: Omnibus Food Emoji Proposal for Unicode 10
Javaslat: ESC / Jennifer 8. Lee
Javaslat v: 2016
Javaslat Emoji: 9 Emoji: , , , , tov獺bb...
Javaslatf獺jl:

Hogyan hozzuk l矇tre a k穩v獺nt Emoji-t?

Hogyan sz羹letik egy 繳j Emoji? Elsz繹r a felhaszn獺l籀k beny繳jtj獺k Emoji javaslatukat az Unicode konzorciumnak, v矇g羹l pedig az Unicode konzorcium d繹nt arr籀l, hogy elfogadj獺k-e a javaslatot. Ha a javaslat elfogadhat籀, akkor a tervezett Emoji a lehet leghamarabb el矇rhetv矇 v獺lhat a k繹vetkez 矇vben. Az Emoji-javaslatok beny繳jt獺s獺ra teljes 矇s szabv獺nyos elj獺r獺s vezet, amely elegend t羹relmet 矇s k矇pess矇get ig矇nyel. P矇ldak矇nt felhaszn獺lhatja a fenti javaslatokat. Hivatkozzon r獺juk, hogy elk矇sz穩tse az Emoji-javaslatot. Kattintson ide az Emoji javaslatok beny繳jt獺sa (angol)-ig, hogy n 矇s a l矇trehozott Emoji is be legyen jegyezve az elzm矇nyekbe.

Az 繹sszes t繹bbi Emoji-javaslat felsorol獺sa