emoji robot svg png

jelent矇se: robot Emoji

M獺solja 矇s illessze be ezt a hangulatjelet: M獺solat

 • 9.1+

  iOS Minim獺lis megjelen穩t矇si k繹vetelm矇nyek

 • +

  Android Minim獺lis megjelen穩t矇si k繹vetelm矇nyek

 • 10+

  Windows Minim獺lis megjelen穩t矇si k繹vetelm矇nyek

Jelent矇s 矇s Le穩r獺s

Az emoji egy klasszikus robot fej矇t 獺br獺zolja. ltal獺ban egy r矇gi, 籀n j獺t矇krobotk矇nt jelenik meg, kerek szemekkel, h獺romsz繹g alak繳 orral, f羹lekhez hasonl籀 gombokkal, feje tetej矇n egy f矇ny 矇s egy r獺csos sz獺jjal, hasonl籀an a grimaszhoz. Az sz穩nek elt矇rhetnek a platformokon, de a feje legt繹bb platformon f矇mes.

A robotika, a j繹v technol籀gi獺j獺nak 矇s mesters矇ges intelligenci獺nak szimb籀luma . Sz羹let矇se visszavezethet a 20. sz獺zadban a tudom獺nyos-fantasztikus 矇s robotikai izgalomra, amelyet irodalmi m鑄vekben, filmekben 矇s akkori technol籀giai fejleszt矇sekben t羹kr繹zdik. Kultur獺lisan t羹kr繹zi t獺rsadalmunk n繹vekv vonzalm獺t az MI ir獺nt, jelezve az emberi kreativit獺s 矇s a g矇pi hat矇konys獺g k繹lcs繹nhat獺s獺t.

Megjelen矇se ugyan a robotot 獺br獺zolja, de ez az emoji haszn獺lata t繳lmutat puszt獺n a mechanikai l矇nyek jel繹l矇s矇n. Automatiz獺l獺s, MI 矇s n矇ha 矇rzelemtelens矇g 矇rz矇s矇re utal. Haszn獺lhat籀 a robotok 矇s a robotika jelk矇pek矇nt, k羹l繹n繹sen a tudom獺nyos-fantasztik獺hoz vagy a technol籀gi獺hoz kapcsol籀d籀an. N矇h獺ny ember azt is haszn獺lhatja, hogy kifejezze, 繳gy 矇rzi, vagy 繳gy viselkedik, mint egy robot, vagy t繳lterhelt a monotonit獺st籀l, vagy hi獺nyzik az 矇rzelmi v獺lasz.

Bv穩tett olvas獺s 矇s n矇pszer鑄 tudom獺ny

A emoji szimb籀lum jelent矇se robot, az arc, sz繹rny-hez kapcsol籀dik, emoji kateg籀ri獺ban tal獺lhat籀: " rzelmek & Mosolyg籀k" - " Jelmezes Arc".

Wikip矇dia: Robot
A robot egy elektromechanikai szerkezet, amely elzetes programoz獺s alapj獺n k矇pes k羹l繹nb繹z feladatok v矇grehajt獺s獺ra. Lehet k繹zvetlen emberi ir獺ny穩t獺s alatt (mint a Space Shuttle robotkarja), de 繹n獺ll籀an is v矇gezheti a munk獺j獺t egy sz獺m穩t籀g矇p fel羹gyelet矇re b穩zva. A robotokkal rendszerint olyan munk獺kat v矇geztetnek, amelyek t繳l vesz矇lyesek vagy t繳l nehezek az ember sz獺m獺ra (p矇ld獺ul nukle獺ris hullad矇k megsemmis穩t矇se) vagy egyszer鑄en t繳l monoton, de nagy pontoss獺ggal v矇grehajtand籀 feladat, ez矇rt egy robot sokkal nagyobb biztons獺ggal k矇pes elv矇gezni, mint az emberek (p矇ld獺ul a j獺rm鑄gy獺rt獺s ter羹let矇n). Robotokat hadi c矇lokra is felhaszn獺lnak. A katonai c矇lokra k矇sz羹lt robotok feladata 獺ltal獺ban felder穩t矇s. Robot
: 堭堥堛, 郋訇郋, Robot, Robot, Roboter, 峞怷弮, Robot, Robot, 堭堥塈堛, Robotti, Robot, , 鄐啤鄐眇鄐, Robot, Robot, Robot, , 郋訇郋, 諢賵, Robotas, Robots, Robot, Robot, Robot, Rob繫, Robot, 郋訇郋, Robot, Robot, 郋訇郋, Robot, 鉊徇虜鉆鉊鉊R鉊鉆, Robot, 郋訇郋, Robot, 箏其犖.

P矇ld獺k 矇s Felhaszn獺l獺s

Amikor agg籀dsz amiatt, hogy a mesters矇ges intelligencia technol籀gia le fogja-e v獺ltani az embereket a j繹vben, azt mondhatod, "gy, mint a Termin獺tor, el fogja puszt穩tani Skynet MI minket? "
Amikor az eszedbe jut a kedvenc Transformered gyerekkorodb籀l, akaratlanul is azt mondhatod, Autobot, Transform! !"
Ha 繳gy 矇rzed vagy 繳gy gondolod, hogy a h矇tk繹znapok monotonit獺sa miatt robotnak 矇rzed magad, vagy hi獺nyzik a emocion獺lis v獺lasz.

Emoji a k繹z繹ss矇gi m矇di獺ban

on Youtube

on Instagram

on Twitter

Emodzsi Ranglista / Trenddiagram

Ranglista

N矇pszer鑄s矇gi besorol獺s idvel

emoji Trend Chart svg png
Idintervallum: 2019-02-24 - 2024-02-11
Friss穩t矇si id: 2024-02-21 18:05:22 UTC
矇s az elm繳lt 繹t 矇vben ennek a hangulatjelnek a n矇pszer鑄s矇ge tov獺bb ntt.2020-08-ben n矇pszer鑄s矇ge a legnagyobb n繹veked矇st mutatta.2018-ben 矇s 2019-ben k繹zeledik n矇pszer鑄s矇g矇nek trendje.2019-ben a n矇pszer鑄s矇gi r獺ta trendje emelkedni kezdett.

Alapinform獺ci籀k

Emoji:
R繹vid n矇v: robot
Apple n矇v: robotfej
K籀dpontot: U+1F916 M獺solat
Decim獺lis: ALT+129302
Unicode verzi籀: 8.0 (2015-06-09)
Emoji verzi籀: 1.0 (2015-06-09)
Kateg籀ri獺k: rzelmek & Mosolyg籀k
Alkateg籀ri獺k: Jelmezes Arc
Kulcsszavak: arc | robot | sz繹rny

Unicode Inform獺ci籀 (Speci獺lis haszn獺lat)

Relat穩v T矇ma

Kombin獺ci籀 矇s Szleng

Tov獺bbi nyelvek

Nyelv R繹vid n矇v & Hivatkoz獺s
koreai 諢賵 澎絕
lengyel gowa robota
h矇ber
indon矇z robot
finn robotti
ukr獺n 郋訇郋
hindi 鄐啤鄐眇鄐 鄐鄍鄐嫩什鄐
angol robot
t繹r繹k robot
Portug獺l, nemzetk繹zi rosto de rob繫