emoji  butterfly svg

jelent矇se: pillangó Emoji

M獺solja 矇s illessze be ezt a hangulatjelet: M獺solat

  • 10.2+

    iOS Minim獺lis megjelen穩t矇si k繹vetelm矇nyek

  • 7.0+

    Android Minim獺lis megjelen穩t矇si k繹vetelm矇nyek

  • 10+

    Windows Minim獺lis megjelen穩t矇si k繹vetelm矇nyek

Jelent矇s 矇s Le穩r獺s

Ah, a gy繹ny繹r鑄 pillang籀 emoji! K矇sz羹lj fel, hogy elb鑄v繹l a kecses l矇nyek vil獺ga.

A emoji egy pillang籀t 獺br獺zol, tipikusan a sz矇tt獺rt sz獺rnyakkal. A pillang籀 gyakran 矇l矇nk sz穩nekkel van 獺br獺zolva, mint p矇ld獺ul k矇k, piros vagy s獺rga, kiemelve ezeknek a rovaroknak a term矇szetes sz矇ps矇g矇t. A test 獺ltal獺ban kicsi 矇s egyszer鑄s穩tett, itt a fejen antenn獺k is tal獺lhat籀k. N矇h獺ny platform a k矇k morph籀t mutatja, m穩g m獺s platformok narancsos-feket矇ket.

A pillang籀 emoji a pillang籀 vibr獺l籀 獺br獺zol獺s獺t jelk矇pezi. Az els r獺n矇z矇sre arra szolg獺l, hogy besz矇lgess羹nk a rovarokr籀l, a term矇szetrl, a tavasz elj繹vetel矇rl, 矇s minden sz矇prl. A f矇nyesen sz穩nezett sz獺rnyai 矇s k繹nnyed rep羹l矇se miatt a pillang籀 emoji mindent belefoglal, ami sz矇p 矇s kellemes.

Csak繳gy, ahogy a pillang籀 nem puszt獺n egy rovar, ez az emoji t繹bb mint egy szimb籀lum. Hordozza a szimbolika erej矇t. Hallott獺l m獺r arr籀l, hogy a pillang籀 kikel a b獺b獺b籀l? Ez a v獺ltoz獺sra, a n繹veked矇sre 矇s az evol繳ci籀ra utal, 矇s ez pontosan azt jelk矇pezi ez az emoji. B獺r a pillang籀k t繹r矇kenyek 矇s finomak, az r繹vid 矇let羹k 矇s 獺tmeneti sz矇ps矇g羹k is embl矇m獺v獺 teszi ket, ami a pillanatnyi 矇lm矇nyeket vagy 矇rz矇seket t羹kr繹z. A pillang籀k f矇nyes sz穩nei 矇s eleg獺ns rep羹l矇se biztosan mosolyt fognak csalni az arcodra. Ugyan繳gy, ahogy a pillang籀 emoji a boldogs獺got 矇s a pozitivit獺st jelk矇pezi. V矇g羹l, olyan szabad, mint egy pillang籀, ez az emoji gyakran szabads獺got 矇s a szabadul獺s v獺gy獺t jelk矇pezi.

A felsz穩ni szimbolizmuson t繳l a pillang籀 emoji is megtal獺lta hely矇t a k繹z繹ss矇gi m矇di獺ban. k矇pviselhet egy euf籀ri獺t vagy egy "pillang籀k a gyomrodban" 矇rz矇st, amikor valaki izgalmat vagy izgatotts獺got 矇l meg. Ezenk穩v羹l szimboliz獺lhatja az "sz獺rnyakat bontani" koncepci籀t, 矇s az 繳j kezdeteket vagy a szem矇lyes n繹veked矇st elfogad獺s獺t.
Bv穩tett olvas獺s 矇s n矇pszer鑄 tudom獺ny

A emoji szimb籀lum jelent矇se pillangó, az pillang籀, rovar, sz矇p-hez kapcsol籀dik, emoji kateg籀ri獺ban tal獺lhat籀: " llatok & Term矇szet" - " Rovar".

P矇ld獺k 矇s Felhaszn獺l獺s

L獺ttad m獺r a "Barbie Mariposa 矇s a Pillang籀elvar獺zsolt Bar獺tai" c穩m鑄 filmet? Azok a pillang籀 t羹nd矇rek gy繹ny繹r鑄ek.
Im獺dom, ahogy a pillang籀k repkednek a kertben a ny獺r derek獺n.
Ma reggel l獺ttam egy csod獺latos pillang籀t a r籀zsabokron.

Emoji a k繹z繹ss矇gi m矇di獺ban

on Youtube

on Instagram

on Twitter

Alapinform獺ci籀k

Emoji:
R繹vid n矇v: pillangó
Apple n矇v: pillang籀
K籀dpontot: U+1F98B M獺solat
Decim獺lis: ALT+129419
Unicode verzi籀: 9.0 (2016-06-03)
Emoji verzi籀: 3.0 (2016-06-03)
Kateg籀ri獺k: llatok & Term矇szet
Alkateg籀ri獺k: Rovar
Kulcsszavak: pillang籀 | rovar | sz矇p
Javaslat: L2/14174

Unicode Inform獺ci籀 (Speci獺lis haszn獺lat)

Trenddiagram

N矇pszer鑄s矇gi besorol獺s idvel

Trend Chart (U+1F98B) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 www.emojiall.comemojiall.com
Idintervallum: 2019-03-24 - 2024-03-24
Friss穩t矇si id: 2024-03-30 17:32:42 UTC
矇s az elm繳lt 繹t 矇vben ennek a hangulatjelnek az 獺ltal獺nos n矇pszer鑄s矇ge ntt, majd kiegyenl穩tett.2017-ben 矇s 2019-ben k繹zeledik n矇pszer鑄s矇g矇nek trendje.

Tov獺bbi nyelvek

Nyelv R繹vid n矇v & Hivatkoz獺s
arab 堭塈奡堜
bolg獺r 郈迮郈迮迡訄
k穩nai (egyszer鑄s穩tett)
k穩nai (hagyom獺nyos)
horv獺t leptir
cseh mot羸l
d獺n sommerfugl
holland vlinder
angol butterfly
filipp穩n籀 (tagalog) paru-paro
Keres矇s frissek Legut籀bbiak Nem haszn獺lt emoji a k繹zelm繳ltban Emojizz... Emojify siker