áƒ”áƒšáƒ€áƒ˜đŸ§â€, ჯუჯა, ჱროლი, დრაკონი🐉... როáƒȘა ყველა ამ áƒ€áƒáƒœáƒąáƒáƒĄáƒąáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ  ისჱორიებზე ვსაუბრობთ, იმდენი ზებუნებრივი არსებაა, რომელთა დათვლაáƒȘ ლეიძლება. ამ ყველაჀერლი გობლინი და ოგრე არიქ 2 აუáƒȘილებელი რაქა áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ ნაáƒȘნობ áƒ€áƒáƒœáƒąáƒáƒ–áƒ˜áƒáƒĄáƒ—áƒáƒœ დაკავჹირებულ ყველა საკითჼჹი.

რა თჄმა უნდა, ემოჯიებჹი ლეგიძლიათ იპოვოთ გობლინიđŸ‘ș და ოგრეđŸ‘č! მაგრამ აჄ ჩნდება კითჼვა: რაჱომ არ ჰგავს გობლინი და ოგრე ემოáƒȘიები áƒ€áƒáƒœáƒąáƒáƒĄáƒąáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ ისჱორიების ჱრადიáƒȘიულ საჼეს?

აჼსნა

ლეიძლება ჼჹირად არ გამოიყენოთ đŸ‘șđŸ‘č, მაგრამ აუáƒȘილებლად ნაჼავთ ამ 2 ემოჯის ზოგიერთ სპეáƒȘიალურ თემაჹი ჰელოუინის სეზონზე ან #costume/cosplay სოáƒȘიალურ მედიაჹი.

პირდაპირ áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ–áƒ” გადავედით, ემოáƒȘიების đŸ‘ș და đŸ‘č წარმოჹობა რეალურად არ არიქ დასავლური áƒ€áƒáƒœáƒąáƒáƒĄáƒąáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ ზჩაპრებიდან. სამაგიეროდ, ისინი ყველა იაპონური áƒ€áƒáƒšáƒ™áƒšáƒáƒ áƒ˜áƒ“áƒáƒœáƒáƒđŸ‡ŻđŸ‡” რომელსაáƒȘ უწოდებენ ჱენგუს "怩狗おんぐ" და ონი "éŹŒăŠă«" .

đŸ”șგობლინისა და ოგრის დიზაინები თამაჹიდან Dungeons & Dragons 🆚 ჱენგუ და ონი იაპონურ áƒŁáƒ«áƒ•áƒ”áƒšáƒ”áƒĄ ნაჼაჱებჹი.

მას ჹემდეგ, რაáƒȘ პირველი emoji ნაკრები გამოუჹვა იაპონელებმა, მიზანჹეწონილია, რომ გობლინი და ოგრე ემოáƒȘიები ლეჄმნილია იაპონური კლასიკური ლეგენდარული არსებების ჱენგუსა და ონის áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒ”áƒšáƒ–áƒ” და ჹემდეგ დაემაჱა პირდაპირ გლობალურ Unicode ვერსიასა და Emoji ვერსიაჹი.

đŸ‘ș და đŸ‘č-იქ პირველი emoji სურათები ლეჄმნილია KDDI-ქ მიერ 2003 წელს და ასე გამოიყურება👇.

đŸ–Œïž ჱენგუს (გობლინი) და ონის (ოგრე) ორიგინალური დიზაინი

ზოგადად, đŸ‘ș და đŸ‘č ლეგიძლიათ მიიჩნიოთ გობლინისა და ოგრის იაპონურ ვერსიად, მაგრამ მათ ჹორის მაინáƒȘ არიქ გარკვეული კულჱურული განსჼვავებები.

ჹესავალი

მაჹ, გთჼოვთ, ნება მომეáƒȘით რამდენიმე ჹესავალი გავაკეთო ამ 2 უáƒȘნაური emoji-ქ ჹესაჼებ.

Emoji đŸ‘ș გობლინი და đŸ‘č ოგრე ყველა მიეკუთვნება áƒ„áƒ•áƒ”áƒ™áƒáƒąáƒ”áƒ’áƒáƒ áƒ˜áƒáƒĄ "საჼე-კოსჱუმი" . ისინი გამოუჹვეს უნიკოდის საჼით 6.0 ვერსიაჹი 2010 წელს და დაემაჱა Emoji 5.0 ვერსიას 2015 წელს. ორივე đŸ‘ș და đŸ‘č იაპონური áƒ€áƒáƒšáƒ™áƒšáƒáƒ áƒ˜áƒĄ ნაწილია და áƒȘნობილია áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ ყველა იაპონელისთვის, რადგან ისინი ძალიან პაჱარა áƒ˜áƒ§áƒ•áƒœáƒ”áƒœđŸ—Ÿ.

1. ჱენგუ

Tengu არიქ ლეგენდარული არსების ჱიპი, რომელიáƒȘ გვჼვდება იაპონურ ჼალჼურ რელიგიაჹი. ისინი ჱრადიáƒȘიულად გამოსაჼულია ადამიანის, მაიმუნის და áƒ€áƒ áƒ˜áƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებით, ასე რომ, ეს განმარჱავს, თუ რაჱომ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ამ emoji-ქ წითელი საჼე (გამოსაჼავს მაიმუნს) და გრძელი áƒȘჼვირი (ასაჼავს áƒ›áƒ«áƒ˜áƒ•áƒĄ).

ჱენგუს მრავალი საჼეობა არსებობს და emoji đŸ‘ș ლეჄმნილია ყველაზე áƒȘნობილი და áƒ«áƒšáƒ˜áƒ”áƒ áƒ˜áƒĄ áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒ”áƒšáƒ–áƒ”, საჼელწოდებით "性怩狗daitengu" .

đŸ”ș đŸ‘ș სჼვადასჼვა გამყიდველებისგან

áƒŁáƒ«áƒ•áƒ”áƒšáƒ”áƒĄáƒ˜ დროიდან ჱენგუ ჼჹირად ჩნდებოდა იაპონურ Ⴠოლკლორლი. იაპონურ კულჱურაჹი ჱენგუს áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ამაყი ბუნება და მიდრეკილება áƒ„áƒáƒáƒĄáƒ˜áƒĄáƒ და ველურობისკენ, ისინი áƒŁáƒ€áƒ áƒ მáƒȘირე ჩმერთებს ჰგვანან, რომლებიáƒȘ კეთილებიáƒȘ არიან და ბოროჱებიáƒȘ.

ჱენგუ áƒ©áƒ•áƒ”áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ áƒ˜áƒ• áƒȘჼოვრობს ჩრმა მთის ჱყეების კონკრეჱულ მოწყობაჹი. ისინი áƒ©áƒ•áƒ”áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ áƒ˜áƒ• იარაჩად იყენებენ მაგიურ ბუმბულის ვენჱილაáƒȘიაქ, რომელსაáƒȘ áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ Ⴤარიქ და áƒ€áƒ áƒ”áƒœáƒ˜áƒĄ კონჱროლი. ჱენგუ ჼჹირად იჹაáƒȘებს ადამიანებს, განსაკუთრებით 7 წლამდე ასაკის ბავჹვებს. ასე რომ, არსებობს გამონათჄვამი, რომ თუ ბავჹვი იდუმალებით გაჄრება (焞隠し) , áƒ©áƒ•áƒ”áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ áƒ˜áƒ• იპარავს áƒąáƒ”áƒœáƒ’áƒŁđŸ˜±.

თუ იაპონური ანიმეებისა და áƒ™áƒáƒ›áƒ˜áƒ„áƒĄáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოყვარული ჼართ, მაჹინ ჱენგუსთვის უáƒȘჼო არ უნდა იყოთ, ბოლოს და ბოლოს, იქ კვლავაáƒȘ პოპულარულია ანიმაáƒȘიალი, áƒ™áƒáƒ›áƒ˜áƒ„áƒĄáƒ”áƒ‘áƒĄáƒ და ვიდეო თამაჹებჹი. უამრავ პერსონაჟს áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ჱენგუს áƒ€áƒáƒ áƒŁáƒšáƒ˜ იდენჱურობა, ან აჱარებს ჱენგუს ნიჩაბს, რათა მიუთითოს, რომ ისინი იდუმალი და ძლიერია.

đŸ”ș ჱენგუზე áƒ“áƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒœáƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜ რამდენიმე პოპულარული პერსონაჟი

2. ონი

ონი đŸ‘č არიქ სასჱიკი და ბოროჱი იოკაი იაპონურ Ⴠოლკლორლი, რომელიáƒȘ áƒ©áƒ•áƒ”áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ áƒ˜áƒ• გამოსაჼულია როგორáƒȘ áƒ›áƒĄáƒŁáƒ„áƒáƒœáƒ˜ áƒ€áƒ˜áƒ’áƒŁáƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜, რომელთა თავებიდან ერთი ან მეჱი რჄა ამოდის. მათი ჱიპიური კანის Ⴠერია წითელი და áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒáƒ ლურჯი, ჹავი, ყვითელი ან თეთრიáƒȘ. მათ ძირითადად აáƒȘვიათ áƒ•áƒ”áƒ€áƒźáƒ•áƒ˜áƒĄ áƒ„áƒ”áƒ áƒ„áƒ˜áƒĄ ჱილოები და აჱარებენ რკინის ჯოჼს საჼელად კანაბო.

đŸ”ș đŸ‘č სჼვადასჼვა გამყიდველისგან

მიუჼედავად იმისა, რომ ჱენგუს არაჀერი áƒáƒ„áƒ•áƒĄ დაკავჹირებული გობლინთან, არსებობს გარკვეული მსგავსება ოგრესა და ონს ჹორის.

ონის საჹინელი გარეგნობისა და ბოროჱი ბუნების გამო, როგორიáƒȘაა მკვლელობა და კანიბალიზმი, ისინი áƒ©áƒ•áƒ”áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ áƒ˜áƒ• იაპონურ ჼელოვნებასა და ლიჱერაჱურაჹი პოპულარულ áƒ‘áƒáƒ áƒáƒąáƒ›áƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ“áƒ”áƒ‘áƒáƒ“ ჩნდებიან, ეს რა჊აáƒȘნაირად იგივეა, რაáƒȘ áƒáƒ’áƒ áƒ”áƒ”áƒ‘áƒ˜đŸ€”.

თუმáƒȘა, მიუჼედავად იმისა, რომ ისინი წარსულჹი წმინდა ბოროჱები იყვნენ (დემონებივით👿), ისინი áƒŁáƒ€áƒ áƒ მეგობრულები გაჼდნენ თანამედროვე კულჱურაჹი, რადგან ჼალჼი მათზე ნაკლებად ქალილი ზჩაპრებს ყვება, როგორიáƒȘაა "წითელი ონი, ლურჯი ონი" .

đŸ”șსაჹინელი საყვარელიმდე😊

იაპონიაჹი ყოველწლიურად 3 თებერვალს იმართება დჩესასწაული საჼელწოდებით Setsubun '節戆' და ჼალჼი სოიოს áƒ’áƒáƒ€áƒáƒœáƒąáƒ•áƒ˜áƒ— განდევნის ონს. ეს ასევე áƒáƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒĄ đŸ‘č-იქ მნიჹვნელობას იაპონურ ჱრადიáƒȘიულ კულჱურაჹი.

რამდენიმე საინჱერესო ანალიზი

ზემოთ მოყვანილი ჹესავლის ჹემდეგ, აჄაáƒȘ áƒ©áƒáƒ•áƒáƒąáƒáƒ áƒ”áƒ— ანალიზი đŸ‘ș-ზე და đŸ‘č-ზე.

პირველი, ვიმსჯელებთ ამ 2 emoji-იქ „პოპულარობის რეიჱინგი დროთა განმავლობაჹი“ გრაჀიკიდან, ისინი აჩვენებენ ძალიან მსგავს პოპულარულ áƒȘვლილებებს. đŸ‘ș და đŸ‘č არáƒȘ ისე áƒȘნობილი იყო 2020 წლამდე, თუმáƒȘა მათი პოპულარობა უáƒȘებ პიკს მიაჩწია 2020 წლის მარჱჹი.

đŸ”șპოპულარობის რეიჱინგი დროთა განმავლობაჹი გრაჀიკი đŸ‘ș და đŸ‘č ჹორის

ამის ჹესაჼებ, Google Trends-თან დაკავჹირებული თემების მონაáƒȘემებზე დაყრდნობით, ყველაზე áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ მიზეზი ანიმაáƒȘიიქ ქიáƒȘჼეზეა áƒ“áƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒœáƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜ - დემონების მკვლელი: Kimetsu no Yaiba . იმ დროს, ამ ანიმაáƒȘიიქ გლობალურმა ბუმმა áƒáƒ˜áƒ«áƒŁáƒšáƒ áƒ„áƒĄáƒ”áƒšáƒ˜áƒĄ მომჼმარებლები გამოიჩინონ đŸ‘č áƒ‘áƒáƒ áƒáƒąáƒ›áƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ“áƒ˜ ონის და đŸ‘ș გმირის ან გმირის მასწავლებლის პერსონაჟის მითითება.

áƒŁáƒ€áƒ áƒ მეჱიáƒȘ, როგორáƒȘ ჼედავთ, ამ ორი emojis-იქ ინგლისურ დეჱალურ გვერდებზე, ისინი ერთმანეთის ყველაზე დაკავჹირებული ემოáƒȘიებია. და როდესაáƒȘ ჹეისწავლით ამ 2 emojis-ქ სჼვადასჼვა ენებზე

đŸ”ș "ურთიერთობების áƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒ™áƒ˜áƒĄ" ჹედარება đŸ‘ș და đŸ‘č ჹორის

ჩემი პირადი აზრით, დემონების მკვლელის პოპულარობის გარდა


რა თჄმა უნდა, თუ გაჄვთ რაიმე სჼვა მოსაზრება ან იდეა ამ 2 emojis-იქ ჹესაჼებ, გთჼოვთ, ნუ მოგერიდებათ გაგვიზიაროთ Ⴤვემოთ მოáƒȘემულ კომენჱარებჹი. ან თუ გსურთ მიიჩოთ მეჱი áƒȘოდნა კონკრეჱული emoji-ქ ჹესაჼებ, უბრალოდ ჹემაჱყობინეთ!~

áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია მენიუ

emoji კაჱეგორიები

emoji კანის Ⴠერი

emoji თმის სჱილი

emoji áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜

emoji გრძნობა

emoji ვერსია