EMOJI

🖱 გთხოვთ დააწკაპუნოთ აქ Emoji Translator-ის გასააქტიურებლად
0 / 60

Emoji Translator-ს შეუძლია თარგმნოს emojis ტექსტებიდან და ტექსტებიდან 47-ზე მეტ ენაზე. ეს ფუნქცია იყენებს Emojiall-ის მიერ შემუშავებულ მანქანური თარგმნის ალგორითმს და იყენებს AI ტექნოლოგიას (ღრმა სწავლა) გამეორების გასაგრძელებლად.

ფუნქცია მენიუ

emoji კატეგორიები

emoji კანის ფერი

emoji თმის სტილი

emoji სქესი

emoji გრძნობა

emoji ვერსია