emoji 😀 grinning face svg png

“😀” მნიჹვნელობა: დაკრეჭილი საჼე Emoji

დააკოპირეთ და áƒ©áƒáƒĄáƒ•áƒ˜áƒ— ეს emoji:😀 კოპირება

  • 6.0+

    iOS 😀მინიმალური áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოთჼოვნები

  • 4.4+

    Android 😀მინიმალური áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოთჼოვნები

  • 8.0+

    Windows 😀მინიმალური áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოთჼოვნები

😀მნიჹვნელობა და აჩწერა

😀 ეს არიქ ქიáƒȘილაკიანი emoji. ყვითელ საჼეზე ორი თვალი 👀 ჰგავს ორ მრგვალ პაჱარა ლობიოს, ჼოლო პირი 👄 ჩრიალებს და კბილების ზედა რიგს ამჟჩავნებს . იქ ამ emoji– ქ მსგავსია 😃 , მაგრამ ნაკლებად ემოáƒȘიურია. ეს ეჼება ბედნიერებას, სიჼარულს და მჩელვარებას. ზოგჯერ ეს ასევე ნიჹნავს საყრდენ ჩიმილს. დაკავჹირებული ემოკები: đŸ˜ș 😅 .

đŸ’Ąáƒ’áƒáƒ€áƒáƒ áƒ—áƒáƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜ კითჼვა და პოპულარული მეáƒȘნიერება

Emoji სიმბოლო 😀-იქ მნიჹვნელობა დაკრეჭილი საჼე-იაიქ უკავჹირდება დაკრეჭა, დაკრეჭილი, საჼე წელს, იქ ლეგიძლიათ იჼილოთ emoji კაჱეგორიის კაჱეგორიაჹი: "😂 ქიáƒȘილი და ემოáƒȘია" - "😄 ჩიმილიანი საჼე".

ვიკიპედია: 😀 ჩიმილი
ჩიმილი — ქაჟიქ გამომეჱყველება, რომელიáƒȘ პირის ორივე მჼარეს áƒŹáƒáƒ áƒ›áƒáƒ˜áƒ„áƒ›áƒœáƒ”áƒ‘áƒ კუნთების მოჼვრით. ჩიმილი თვალების გარჹემოáƒȘ áƒŹáƒáƒ áƒ›áƒáƒ˜áƒ„áƒ›áƒœáƒ”áƒ‘áƒ. ადამიანებჹი, ესაა გამომეჱყველება, რომელიáƒȘ გამოჼაჱავს ბედნიერებას ან სიამოვნებას, მაგრამ ზოგჯერ არიქ áƒšáƒ€áƒáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ უნებლიე გამოჼაჱვა; ამ ჹემთჼვევაჹი áƒȘნობილია როგორáƒȘ ქაჟიქ მანჭვა. ჩიმილი კულჱურის, რაქიქა და რელიგიის მიუჼედავად ყველასთვის გასაგებია და საერთაჹორისოდაა áƒȘნობილი. კროს-კულჱურულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒáƒšáƒ˜ ჩიმილი კომუნიკაáƒȘიიქ ერთ-ერთი საჹუალებაა, მაგრამ კულჱურათა მიჼედვით დიდი განსჼვავებაა. ეს ასევე ლეიძლება იყოს სპონჱანური და ჼელოვნური. áƒȘჼოვრებაჹი, სულ მáƒȘირედ, ერთჼელ მაინáƒȘ ყველას გაუჩიმია და ეს არაა რა჊აáƒȘ, რაქაáƒȘ დავისწავლით — არამედ პოზიჱიური გამოáƒȘდილების ბუნებრივი რეაჄáƒȘიაა. 🔗 ჩიმილი
🌐: ۧۚŰȘŰłŰ§Ù…Ű©, ĐŁŃĐŒĐžĐČĐșĐ°, àŠčàŠŸàŠžàŠż, Úsměv, LĂ€cheln, Smile, Sonrisa, Naeratus, Ù„ŰšŰźÙ†ŰŻ, Hymy, Sourire, Ś—Ś™Ś•Śš, à€źà„à€žà„à€•à„à€°à€Ÿà€čà€Ÿ, Osmijeh, Mosoly, Senyum, Sorriso, ćŸźçŹ‘ăż, ëŻžì†Œ, Senyum, Glimlach, Smil, Uƛmiech, Riso, ZĂąmbet, УлыбĐșĐ°, Osmeh, Leende, TebessĂŒm, ĐŁŃĐŒŃ–ŃˆĐșĐ°, ćŸźçŹ‘.

😀მაგალითები და გამოყენება

🔾 áȒმადლობთ. 😀
🔾 ლეიძლება ჩემი სათვალე არ áƒ›áƒ”áƒ€áƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒáƒ“áƒ”áƒĄ.
🔾 😀 ისინი მაკანკალებენ.
🔾 Happy თავდამსჼმელი = ბედნიერი boss 😀

😀Emoji სოáƒȘიალურ მედიაჹი

😀 on Youtube

😀 on Instagram

😀 on Twitter

😀ემოჯი ლიდერბორდი / ჱენდენáƒȘიების დიაგრამა

😀ლიდერბორდი

😀დროთა განმავლობაჹი პოპულარობის რეიჱინგი

თარიჩის დიაპაზონი: 2018-12-09 - 2023-11-26
განაჼლების დრო: 2023-12-05 17:11:02 UTC
😀და ბოლო ჼუთი წლის განმავლობაჹი, ამ ემოáƒȘიიქ პოპულარობა კვლავ იზრდება.2021 და 2022 წლებჹი მისი პოპულარობის ჱენდენáƒȘია ერთმანეთს ემთჼვევა.2019 წელს დაიწყო მისი პოპულარობის áƒ›áƒáƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒšáƒ˜áƒĄ მაჱება.

😀áČ«áƒ˜áƒ áƒ˜áƒ—áƒáƒ“áƒ˜ ინჀორმაáƒȘია

Emoji: 😀
áțოკლე საჼელი: დაკრეჭილი საჼე
ვაჹლის საჼელი: Grinning Face
კოდეპინო: U+1F600 კოპირება
áțოკლე კოდი: :grinning: კოპირება
ათწილადი: ALT+128512
უნიკოდის ვერსია: 6.1 (2012-01-31)
Emoji ვერსია: 1.0 (2015-06-09)
კაჱეგორიები: 😂 ქიáƒȘილი და ემოáƒȘია
Ⴤვე კაჱეგორიები: 😄 ჩიმილიანი საჼე
áƒĄáƒáƒ™áƒ•áƒáƒœáƒ«áƒ სიჱყვები: დაკრეჭა | დაკრეჭილი | საჼე

đŸ‘šâ€đŸ’»áƒŁáƒœáƒ˜áƒ™áƒáƒ“ ინჀორმაáƒȘია (მოწინავე გამოყენება)

😀áȘჼილეთ ასევე

😀ნათესავი თემა

😀კომბინაáƒȘია და ჟარგონი

😀სურათები სჼვადასჼვა მწარმოებლებისგან

😀მეჱი ენა

ენა áțოკლე საჼელი & ბმული
ბირმული😀 á€•á€Œá€Żá€¶á€žá€–á€Œá€Čဖဌá€Č မျကá€șá€”á€Ÿá€Ź
áȒამარჱივებული áƒ©áƒ˜áƒœáƒŁáƒ áƒ˜đŸ˜€ 昿昿
ინგლისური😀 grinning face
áƒ©áƒ˜áƒœáƒŁáƒ áƒ˜, ჱრადიáƒȘიული😀 çŹ‘è‡‰
ლაჱვიური😀 smiekli
სლოვენური😀 reĆŸeči obraz
კორეული😀 활짝 웃는 얌ꔎ
ლიჱვური😀 iơsiơiepęs veidas
ჰინდი😀 à€Šà€Ÿà€à€€ à€Šà€żà€–à€Ÿà€€à€Ÿ à€šà„‡à€čà€°à€Ÿ
რუსული😀 ŃˆĐžŃ€ĐŸĐșĐŸ ŃƒĐ»Ń‹Đ±Đ°Đ”Ń‚ŃŃ

áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია მენიუ

emoji კაჱეგორიები

emoji კანის Ⴠერი

emoji თმის სჱილი

emoji áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜

emoji გრძნობა

emoji ვერსია