Unicode Consortium-მა დაადგინა Emoji დონე ადრე გამოშვებული emoji-ებისთვის. Unicode 6.0-ში და 6.1-ში ემოციების დონე არის L1, ხოლო Unicode 7.0-ში და 8.0-ში ემოციების დონე არის L2. სულ არის 1281 ემოჯი Emoji Level-ით.

თუმცა, Unicode 8.0-ის შემდეგ განახლებებში Emoji Level წაიშალა. ასე რომ, ყველა მოგვიანებით emoji-ს აღარ აქვს Emoji დონე.

ფუნქცია მენიუ

emoji კატეგორიები

emoji კანის ფერი

emoji თმის სტილი

emoji სქესი

emoji გრძნობა

emoji ვერსია