უნიკოდის ქვეთავი არის კოდის წერტილების სპექტრი უნიკოდის სიმბოლოებისთვის, რომელსაც მართავს უნიკოდის კონსორციუმი. თითოეული უნიკოდის სიმბოლოს ეკუთვნის უნიკოდის ქვესათაური, ხოლო უნიკოდის თითოეულ ქვეთაურს აქვს საკუთარი სახელი და ეკუთვნის უნიკოდის ბლოკს, რომელიც უფრო დიდი კოდის წერტილების დიაპაზონია. გაითვალისწინეთ, რომ Emoji თანმიმდევრობა, რომელიც შედგება მრავალი უნიკოდის სიმბოლოებისგან, არ მიეკუთვნება უნიკოდის ქვეთაურს.

ფუნქცია მენიუ

emoji კატეგორიები

emoji კანის ფერი

emoji თმის სტილი

emoji სქესი

emoji გრძნობა

emoji ვერსია