Emoji ქიალი emoji სიმბოლო đŸŒ (ჩიადან საჹუალომდე კანის ჱონალობა), Ⴤვემოთ მოáƒȘემულია:

đŸŒ ჩიადან საჹუალომდე კანის ჱონალობა ემოჯის სიმბოლო

áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია მენიუ

emoji კაჱეგორიები

emoji კანის Ⴠერი

emoji თმის სჱილი

emoji áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜

emoji გრძნობა

emoji ვერსია