Mozilla Firefox🩊 არიქ áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ და ჊ია წყაროების ბრაუზერი. 2014 წელს Mozilla– მ დაიწყო Firefox emoji áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ Fxemojis , რომლის მიზანი იყო Firefox OS საკომუნიკაáƒȘიო აპლიკაáƒȘიალი (SMS / MMS) áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒ, მაჩალი ჟარიქჟიქ და ჊ია წყაროების ემოáƒȘიების დამაჱება. Firefox emojis– იქ ყველაზე დიდი მაჼასიათებელი არიქ ძალიან áƒ›áƒŁáƒšáƒąáƒ€áƒ˜áƒšáƒ›áƒ˜ და საყვარელი და ამერიკული ანიმაáƒȘიიქ სჱილით.


Ⴤვემოთ მოáƒȘემულია მოზილა- ქ მიერ ლეჄმნილი Emoji სურათების ქია, რომელიáƒȘ დაყოჀილია 10 ნაწილად 10 კაჱეგორიის მიჼედვით. თითოეულ კაჱეგორიაჹი ჩამოთვლილია Emoji, რომელსაáƒȘ კაჱეგორია ეკუთვნის, მათ ჹორის Emoji სურათი და ჹესაბამისი მოკლე საჼელი.

ლეგიძლიათ დააჭიროთ სურათს ან áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒĄ, რომ ჹეჼვიდეთ ამ Emoji- ქ გამოყოჀილ გვერდზე და ნაჼოთ აჩწერილობა, გამოყენების მაგალითები, áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მონაáƒȘემები, სჼვა მომწოდებლების სურათები და ამ Emoji- ქ áƒŁáƒ€áƒ áƒ დეჱალური ინჀორმაáƒȘია.

თუ მობილურს იყენებთ, ლეგიძლიათ დააჭიროთ და გამართოთ Emoji სურათი მენიუს áƒĄáƒáƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ“ და ჹემდეგ აირჩიოთ სურათის áƒ©áƒáƒ›áƒáƒąáƒ•áƒ˜áƒ áƒ—áƒ•áƒ ან გაზიარება.

თუ კომპიუჱერს იყენებთ, ლეგიძლიათ მარჯვენა ჩილაკით დააწკაპუნოთ Emoji სურათზე მენიუს áƒĄáƒáƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ“ და ჹემდეგ აირჩიოთ სურათის áƒ©áƒáƒ›áƒáƒąáƒ•áƒ˜áƒ áƒ—áƒ•áƒ ან კოპირება.

მოზილაEmoji სურათების სია მოწოდებულია მოზილა- ს მიერ

კაჱეგორიები: 😂 სმაილები და ემოáƒȘიები

კაჱეგორიები: 👌 ჼალჼი და სჼეული

კაჱეგორიები: đŸŒ კანის ჱონი და თმის სჱილი

კაჱეგორიები: đŸ” áƒȘჼოველები და ბუნება

კაჱეგორიები: 🍓 áȡაკვები და სასმელი

კაჱეგორიები: 🚌 მოგზაურობა და ადგილები

კაჱეგორიები: âšœ áČĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒáƒœáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ

კაჱეგორიები: ⌚ áƒáƒ‘áƒ˜áƒ”áƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

კაჱეგორიები: 🛑 სიმბოლოები

კაჱეგორიები: 🏁 დროჹები

ამ გვერდზე ჩამოთვლილია Emoji სურათები, რომლებიáƒȘ ლეჄმნილია მოზილა- ქ მიერ. Emoji- ქ სურათების საავჱორო áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜ ამ გვერდზე ეკუთვნის მოზილა- ქ.

უაჼლესი Emoji– ქ საერთო რაოდენობაა 3338. მოზილა- ქ მიერ მოწოდებული Emoji სურათების რაოდენობა არიქ 848 და ნომერი, რომელსაáƒȘ მოზილა არ გვთავაზობს, არიქ 2490.

áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია მენიუ

emoji კაჱეგორიები

emoji კანის Ⴠერი

emoji თმის სჱილი

emoji áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜

emoji გრძნობა

emoji ვერსია