ფუნქცია მენიუ

კატეგორიები

კანის ფერი

თმის სტილი

სქესი

ვერსია

ეს ქვეკატეგორია შეიცავს სულ 13 კლავიშს, როგორიცაა რიცხვები 0-დან 10-მდე, # და *. მოდით და შეეცადეთ დააკოპიროთ ისინი!

ეს არის ქვეჯგუფის Emoji სია გვერდი 0️⃣ კლავიატურა. ის მიეკუთვნება მთავარ კატეგორიას 🛑 სიმბოლოები. თქვენ შეგიძლიათ დააჭიროთ ქვემოთ მოცემულ ბმულებს, რომ ნახოთ დეტალები და დააკოპიროთ Emoji.