Emoji Tag Cloud-იქ სურათი â›čđŸœâ€â™‚(ყოვლისმომáƒȘველი ალგორითმის ვერსია)

emoji â›čđŸœâ€â™‚-იქ Tag Cloud (ყოვლისმომáƒȘველი ვერსია), ალგორითმის მონაáƒȘემთა წყაროები ძირითადად emojiall, twitter და ა.ლ.ჱოპ 5 ჱეგი, რომლებიáƒȘ ძალიან დაკავჹირებულია emoji-სთან „კაáƒȘი ბურთით: კანის საჹუალო ჱონალობა“ და კორელაáƒȘიალია მაჩალიდან დაბალამდე, არიქ: კაáƒȘი ბურთით: კანის საჹუალო ჱონალობა,კაáƒȘი ბურთით,კანის საჹუალო ჱონალობა,ბურთი,კაáƒȘი. ეს áƒ’áƒ•áƒ˜áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒĄ, რომ áƒ„áƒĄáƒ”áƒšáƒ˜áƒĄ მომჼმარებლები áƒŁáƒ áƒ©áƒ”áƒ•áƒœáƒ˜áƒáƒ— გამოიყენონ ამ ჱეგის სიჱყვებით ან დაკავჹირებული თემებით.

đŸ’ĄïŒšáƒ—áƒŁ სიჱყვას áƒáƒ„áƒ•áƒĄ *, ეს ნიჹნავს, რომ ეს სიჱყვა მგრძნობიარეა.

â›čđŸœâ€â™‚ (კაáƒȘი ბურთით: კანის საჹუალო ჱონალობა) Tag Cloud - emojiall.com
სჼვა ენობრივი რეგიონები
გადმოჱვირთვა/კოპირება ბმული

ეს არიქ â›čđŸœâ€â™‚- იქ emoji ჱეგის ჩრუბელი. ეს არიქ მკაáƒȘრი ალგორითმების მეჹვეობით áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ˜áƒĄ დამუჹავების ჹედეგი, რომელსაáƒȘ áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ ზუსჱად გამოჼაჱოს â›čđŸœâ€â™‚-იქ ყველაზე გავლენიანი და პოპულარული გამოყენება სოáƒȘიალურ მედიაჹი. თეგის ამ áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ”áƒ‘áƒĄ áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒáƒ— გვითჼრან, რომ ეს კონკრეჱული emoji ჼჹირად გამოიყენება რა მნიჹვნელობით, ან ჼჹირად იყენებენ მათ â›čđŸœâ€â™‚-ით სოáƒȘიალურ მედიაჹი. დამაჱებითი ინჀორმაáƒȘიისთვის: Emoji Tag Cloud
ეს დასკვნა გამოდის ენის ანალიზისა და áƒ›áƒáƒœáƒ„áƒáƒœáƒŁáƒ áƒ˜ სწავლის საჯარო ნიმუჹის 812 მილიონი ჱვიჱის, რომელიáƒȘ ჹეიáƒȘავს emoji-ქ, ეს ჹედარებით ზუსჱი ჹედეგია და áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მაჩალი აკადემიური მითითების მნიჹვნელობა. კეთილი იყოს თჄვენი მობრძანება განსაჼილველად, მითითებისთვის, ჼელაჼლა áƒ’áƒáƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ და გაზიარებისთვის. Copyright©EmojiAll. კომერáƒȘიული გამოყენებისთვის გთჼოვთ დაგვიკავჹირდეთ

áƒŁáƒ™áƒáƒœïŒšâ›čđŸœâ€â™‚áƒ™áƒáƒȘი ბურთით: კანის საჹუალო ჱონალობა

Emoji Tag Cloud-იქ სურათი â›čđŸœâ€â™‚(AI ალგორითმის ვერსია)

Emoji â›čđŸœâ€â™‚-იქ Tag Cloud, ალგორითმის ძირითადი მონაáƒȘემთა წყარო ჱვიჱერიდან არიქ.ჱოპ 5 ჱეგი, რომლებიáƒȘ ძალიან დაკავჹირებულია emoji-სთან „კაáƒȘი ბურთით: კანის საჹუალო ჱონალობა“ და კორელაáƒȘიალია მაჩალიდან დაბალამდე, არიქ: ballin,basketball,shoot,ball,shooting. ეს áƒ’áƒ•áƒ˜áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒĄ, რომ áƒ„áƒĄáƒ”áƒšáƒ˜áƒĄ მომჼმარებლები áƒŁáƒ áƒ©áƒ”áƒ•áƒœáƒ˜áƒáƒ— გამოიყენონ ამ ჱეგის სიჱყვებით ან დაკავჹირებული თემებით.

đŸ’ĄïŒšáƒ—áƒŁ სიჱყვას áƒáƒ„áƒ•áƒĄ *, ეს ნიჹნავს, რომ ეს სიჱყვა მგრძნობიარეა.

â›čđŸœâ€â™‚ (man bouncing ball: medium skin tone) Tag Cloud - emojiall.com

ეს არიქ â›čđŸœâ€â™‚- იქ emoji ჱეგის ჩრუბელი. ეს არიქ მკაáƒȘრი ალგორითმების მეჹვეობით áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ˜áƒĄ დამუჹავების ჹედეგი, რომელსაáƒȘ áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ ზუსჱად გამოჼაჱოს â›čđŸœâ€â™‚-იქ ყველაზე გავლენიანი და პოპულარული გამოყენება სოáƒȘიალურ მედიაჹი. თეგის ამ áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ”áƒ‘áƒĄ áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒáƒ— გვითჼრან, რომ ეს კონკრეჱული emoji ჼჹირად გამოიყენება რა მნიჹვნელობით, ან ჼჹირად იყენებენ მათ â›čđŸœâ€â™‚-ით სოáƒȘიალურ მედიაჹი. დამაჱებითი ინჀორმაáƒȘიისთვის: Emoji Tag Cloud
ეს დასკვნა გამოდის ენის ანალიზისა და áƒ›áƒáƒœáƒ„áƒáƒœáƒŁáƒ áƒ˜ სწავლის საჯარო ნიმუჹის 812 მილიონი ჱვიჱის, რომელიáƒȘ ჹეიáƒȘავს emoji-ქ, ეს ჹედარებით ზუსჱი ჹედეგია და áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მაჩალი აკადემიური მითითების მნიჹვნელობა. კეთილი იყოს თჄვენი მობრძანება განსაჼილველად, მითითებისთვის, ჼელაჼლა áƒ’áƒáƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ და გაზიარებისთვის. Copyright©EmojiAll. კომერáƒȘიული გამოყენებისთვის გთჼოვთ დაგვიკავჹირდეთ

ამჟამინდელი AI ალგორითმის თეგის ჩრუბელი emoji â›čđŸœâ€â™‚ áƒ”áƒ€áƒŁáƒ«áƒœáƒ”áƒ‘áƒ ინგლისური მონაáƒȘემებს, რადგან არ არიქ საკმარისი Ⴤართველი მონაáƒȘემები ჼელმისაწვდომი.

áƒŁáƒ™áƒáƒœïŒšâ›čđŸœâ€â™‚áƒ™áƒáƒȘი ბურთით: კანის საჹუალო ჱონალობა

â›čđŸœâ€â™‚ წარწერები და áƒĄáƒáƒ™áƒ•áƒáƒœáƒ«áƒ სიჱყვები

ჱეგი (სიჱყვები)
  • Twitter-ლი â›čđŸœâ€â™‚-იქ მნიჹვნელობა და წარმოებული გამოყენება. ეს სიჱყვები ასევე ჼჹირად გამოიყენება â›čđŸœâ€â™‚-თან ერთად.
áȠეიჱინგჹი ურთიერთობის სიმჱკიáƒȘე
  • ეს მიუთითებს ჹემდეგი სიჱყვების ჹესაბამისობასა და მსგავსებაზე â›čđŸœâ€â™‚-ით. ეს ასევე áƒáƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒĄ, თუ როგორ იყენებენ ადამიანები â›čđŸœâ€â™‚-ქ სოáƒȘიალურ მედიაჹი.
ballin 1

100

basketball 2

81

shoot 3

34

ball 4

31

shooting 5

28

guard 6

15

dat 7

1

áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია მენიუ

emoji კაჱეგორიები

emoji კანის Ⴠერი

emoji თმის სჱილი

emoji áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜

emoji გრძნობა

emoji ვერსია