đŸ‡šđŸ‡±áƒ“áƒ áƒáƒ—áƒ განმავლობაჹი პოპულარობის რეიჱინგი

đŸ‡šđŸ‡± (დროჹა: ჩილე) ჱენდენáƒȘიების დიაგრამა - emojiall.com
გადმოჱვირთვა/კოპირება ბმული
თარიჩის დიაპაზონი: 2018-03-25 - 2023-03-19
განაჼლების დრო: 2023-03-25 17:32:33 UTC
đŸ‡šđŸ‡±áƒ“áƒ ბოლო ჼუთი წლის განმავლობაჹი ამ ემოáƒȘიიქ პოპულარობამ რამდენიმე დიდი áƒȘვლილება განიáƒȘადა.2022-02,2022-03 და 2022-04 წელს მისმა პოპულარობამ უდიდესი ზრდა აჩვენა.2017 და 2021 წლებჹი მისი პოპულარობის ჱენდენáƒȘია ერთმანეთს ემთჼვევა.

đŸ‡šđŸ‡± ჱენდენáƒȘიების დიაგრამა

დროის áƒ™áƒ•áƒáƒœáƒ«áƒ˜áƒĄáƒáƒžáƒ áƒáƒȘენჱო áƒ˜áƒœáƒ“áƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ˜áƒ›áƒáƒąáƒ”áƒ‘áƒĄ
2022-02 79 343.82%
2022-03 100 113.9%
2022-04 84 0.6%

áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია მენიუ

emoji კაჱეგორიები

emoji კანის Ⴠერი

emoji თმის სჱილი

emoji áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜

emoji გრძნობა

emoji ვერსია