🐯დროთა განმავლობაჹი პოპულარობის რეიჱინგი

🐯 (áƒ•áƒ”áƒ€áƒźáƒ•áƒ˜áƒĄ საჼე) ჱენდენáƒȘიების დიაგრამა - emojiall.com
გადმოჱვირთვა/კოპირება ბმული
თარიჩის დიაპაზონი: 2018-04-01 - 2023-03-19
განაჼლების დრო: 2023-03-26 17:43:00 UTC
🐯და ბოლო ჼუთი წლის განმავლობაჹი, ამ ემოáƒȘიიქ პოპულარობა აჩვენა U- áƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ˜áƒĄ ზრდა.2021-12 და 2022-01 წელს მისმა პოპულარობამ უდიდესი ზრდა აჩვენა.2018 და 2019 წლებჹი მისი პოპულარობის ჱენდენáƒȘია ერთმანეთს ემთჼვევა.

🐯 ჱენდენáƒȘიების დიაგრამა

დროის áƒ™áƒ•áƒáƒœáƒ«áƒ˜áƒĄáƒáƒžáƒ áƒáƒȘენჱო áƒ˜áƒœáƒ“áƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ˜áƒ›áƒáƒąáƒ”áƒ‘áƒĄ
2021-12 56 194.74%
2022-01 100 238.98%

áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია მენიუ

emoji კაჱეგორიები

emoji კანის Ⴠერი

emoji თმის სჱილი

emoji áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜

emoji გრძნობა

emoji ვერსია