ფუნქცია მენიუ

კატეგორიები

კანის ფერი

თმის სტილი

სქესი

ვერსია

Unicode 3.1 ვერსია გამოვიდა 2001 წელს და შეიცავს ქვემოთ მოყვანილ Emoji სიმბოლოებს:
Emoji და მოკლე სახელწოდების ბმულზე დაჭერით შეგიძლიათ გახსნათ emoji დანერგვის გვერდი, ნახოთ ინფორმაცია, როგორიცაა აღწერა და მაგალითი, ასევე შეგიძლიათ დააკოპიროთ emoji ერთი დაწკაპუნებით, რომ სხვაგან ჩასვათ. დააჭირეთ კოდის წერტილის ბმულს, რომ ნახოთ უნიკოდის ინფორმაციის გვერდი Emoji, მათ შორის მაღალი რეზოლუციის სურათები და ვექტორული სურათები, რომლებიც მოწოდებულია მრავალი გამყიდველის მიერ.Მომხმარებლის სახელმძღვანელო: რა არის უნიკოდის ვერსია

ემოჯის სიმბოლო კოდეპინო
󠀠 საკვანძო სივრცე E0020
󠀡 საკვანძო ძახილის ნიშანი E0021
󠀢 საკვანძო ციტატების ნიშანი E0022
󠀣 საკვანძო ნიშნის ნიშანი E0023
󠀤 Tag დოლარის ნიშანი E0024
󠀥 საკვანძო პროცენტის ნიშანი E0025
󠀦 Tag Ampersand E0026
󠀧 ტეგის სამოციქულო E0027
󠀨 საკვანძო მარცხენა ფრჩხილები E0028
󠀩 საკვანძო ფრჩხილები E0029
󠀪 დღის ვარსკვლავი E002A
󠀫 საკვანძო ნიშნის ნიშანი E002B
󠀬 საკვანძო მძიმით E002C
󠀭 Tag Hyphen-Minus E002D
󠀮 Tag სრული გაჩერება E002E
󠀯 დღის სოლიდუსი E002F
󠀰 Tag Digit Zero E0030
󠀱 Tag Digit One E0031
󠀲 ჩანაწერი ციფრული ორი E0032
󠀳 ჩანაწერი ციფრი სამი E0033
󠀴 ჩანაწერი ციფრული ოთხი E0034
󠀵 ჩანაწერი ციფრული ხუთი E0035
󠀶 ჩანაწერი ციფრული ექვსი E0036
󠀷 ჩანაწერი ციფრული შვიდი E0037
󠀸 ჩანაწერების ციფრული რვა E0038
󠀹 Tag ციფრული ცხრა E0039
󠀺 Tag Colon E003A
󠀻 Tag Semicolon E003B
󠀼 Tag ნაკლები ვიდრე ნიშანი E003C
󠀽 საკვანძო ტოლობის ნიშანი E003D
󠀾 Tag დიდი, ვიდრე ნიშანი E003E
󠀿 საკვანძო კითხვის ნიშანი E003F
󠁀 საკვანძო კომერციული ფართი E0040
󠁁 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი A E0041
󠁂 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი B E0042
󠁃 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი C E0043
󠁄 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი D E0044
󠁅 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი E E0045
󠁆 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი F E0046
󠁇 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი G E0047
󠁈 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი H E0048
󠁉 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი I E0049
󠁊 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი J E004A
󠁋 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი K E004B
󠁌 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი L E004C
󠁍 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი M E004D
󠁎 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი N E004E
󠁏 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი O E004F
󠁐 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი P E0050
󠁑 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი Q E0051
󠁒 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი R E0052
󠁓 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი S E0053
󠁔 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი T E0054
󠁕 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი U E0055
󠁖 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი V E0056
󠁗 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი W E0057
󠁘 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი X E0058
󠁙 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი Y E0059
󠁚 Tag ლათინური დედაქალაქის წერილი Z E005A
󠁛 Tag მარცხენა მოედანზე ფრჩხილი E005B
󠁜 Tag Reverse Solidus E005C
󠁝 Tag მარჯვენა კვადრატული ფრჩხილი E005D
󠁞 საკვანძო წრიული აქცენტი E005E
󠁟 Tag დაბალი ხაზი E005F
󠁠 საკვანძო აქცენტი E0060
󠁡 Tag ლათინური მცირე წერილი A E0061
󠁢 Tag ლათინური მცირე წერილი B E0062
󠁣 Tag ლათინური მცირე წერილი C E0063
󠁤 Tag ლათინური მცირე წერილი D E0064
󠁥 Tag ლათინური მცირე წერილი E E0065
󠁦 Tag ლათინური მცირე წერილი F E0066
󠁧 Tag ლათინური მცირე წერილი G E0067
󠁨 Tag ლათინური მცირე წერილი H E0068
󠁩 Tag ლათინური მცირე წერილი I E0069
󠁪 Tag ლათინური მცირე წერილი J E006A
󠁫 Tag ლათინური მცირე წერილი K E006B
󠁬 Tag ლათინური მცირე წერილი L E006C
󠁭 Tag ლათინური მცირე წერილი M E006D
󠁮 Tag ლათინური მცირე წერილი N E006E
󠁯 Tag ლათინური მცირე წერილი O E006F
󠁰 Tag ლათინური მცირე წერილი P E0070
󠁱 Tag ლათინური მცირე წერილი Q E0071
󠁲 Tag ლათინური მცირე წერილი R E0072
󠁳 Tag ლათინური მცირე წერილი S E0073
󠁴 Tag ლათინური მცირე წერილი T E0074
󠁵 Tag ლათინური მცირე წერილი U E0075
󠁶 Tag ლათინური მცირე წერილი V E0076
󠁷 Tag ლათინური მცირე წერილი W E0077
󠁸 Tag ლათინური მცირე წერილი X E0078
󠁹 Tag ლათინური მცირე წერილი Y E0079
󠁺 Tag ლათინური მცირე წერილი Z E007A
󠁻 Tag მარცხენა Curly ფრჩხილი E007B
󠁼 საკვანძო ვერტიკალური ხაზი E007C
󠁽 Tag მარჯვენა Curly ფრჩხილი E007D
󠁾 წაიღე ტილდე E007E
󠁿 გაუქმება Tag E007F