Бұл эмодзидің модификаторы мәртебесі көрсетілмеген болатын эмодзидің тізімі, оның ішінде эмодзи символы, қысқаша атауы және кодтық нүктесі бар.Эмодзи мен қысқа ат сілтемесін басу арқылы эмодзидің кіріспе бетін ашып, сипаттама мен мысал сияқты ақпаратты көруге болады, сонымен қатар эмодзиді басқа жерге қою үшін оны бір рет басу арқылы көшіруге болады. Кодтар нүктесінің сілтемесін басу арқылы эмодзидің Unicode ақпараттар парағын, оның ішінде бірнеше жеткізушілер ұсынатын жоғары ажыратымдылықтағы суреттер мен векторлық суреттерді көруге болады.Пайдаланушы Нұсқаулығы: Эмодзи күйін өңдеу деген не

Эмодзи таңбасы Codepoint
#⃣ перне: # 0023 20E3
*⃣ перне: * 002A 20E3
0⃣ перне: 0 0030 20E3
1⃣ перне: 1 0031 20E3
2⃣ перне: 2 0032 20E3
3⃣ перне: 3 0033 20E3
4⃣ перне: 4 0034 20E3
5⃣ перне: 5 0035 20E3
6⃣ перне: 6 0036 20E3
7⃣ перне: 7 0037 20E3
8⃣ перне: 8 0038 20E3
9⃣ перне: 9 0039 20E3
© авторлық құқық белгісі 00A9
©︎ авторлық құқық белгісі 00A9 FE0E
©️ авторлық құқық белгісі 00A9 FE0F
® тіркелген сауда белгісі 00AE
®︎ тіркелген сауда белгісі 00AE FE0E
®️ тіркелген сауда белгісі 00AE FE0F
‼ қос леп белгісі 203C
‼︎ қос леп белгісі 203C FE0E
‼️ қос леп белгісі 203C FE0F
⁉ леп және сұрақ белгісі 2049
⁉︎ леп және сұрақ белгісі 2049 FE0E
⁉️ леп және сұрақ белгісі 2049 FE0F
™ сауда белгісі 2122
™︎ сауда белгісі 2122 FE0E
™️ сауда белгісі 2122 FE0F
ℹ ақпарат көзі 2139
ℹ︎ ақпарат көзі 2139 FE0E
ℹ️ ақпарат көзі 2139 FE0F
↔ сол-оң көрсеткісі 2194
↔︎ сол-оң көрсеткісі 2194 FE0E
↔️ сол-оң көрсеткісі 2194 FE0F
↕ жоғары-төмен көрсеткісі 2195
↕︎ жоғары-төмен көрсеткісі 2195 FE0E
↕️ жоғары-төмен көрсеткісі 2195 FE0F
↖ жоғарғы сол жақ көрсеткісі 2196
↖︎ жоғарғы сол жақ көрсеткісі 2196 FE0E
↖️ жоғарғы сол жақ көрсеткісі 2196 FE0F
↗ жоғарғы оң жақ көрсеткісі 2197
↗︎ жоғарғы оң жақ көрсеткісі 2197 FE0E
↗️ жоғарғы оң жақ көрсеткісі 2197 FE0F
↘ төменгі оң жақ көрсеткісі 2198
↘︎ төменгі оң жақ көрсеткісі 2198 FE0E
↘️ төменгі оң жақ көрсеткісі 2198 FE0F
↙ төменгі сол жақ көрсеткісі 2199
↙︎ төменгі сол жақ көрсеткісі 2199 FE0E
↙️ төменгі сол жақ көрсеткісі 2199 FE0F
↩ оң жақтан шығып, сол жаққа бұрылатын көрсеткі 21A9
↩︎ оң жақтан шығып, сол жаққа бұрылатын көрсеткі 21A9 FE0E
↩️ оң жақтан шығып, сол жаққа бұрылатын көрсеткі 21A9 FE0F
↪ сол жақтан шығып, оң жаққа бұрылатын көрсеткі 21AA
↪︎ сол жақтан шығып, оң жаққа бұрылатын көрсеткі 21AA FE0E
↪️ сол жақтан шығып, оң жаққа бұрылатын көрсеткі 21AA FE0F
⌚ қол сағат 231A
⌚︎ қол сағат 231A FE0E
⌚️ қол сағат 231A FE0F
⌛ құмсағат 231B
⌛︎ құмсағат 231B FE0E
⌛️ құмсағат 231B FE0F
⌨ пернетақта 2328
⌨︎ пернетақта 2328 FE0E
⌨️ пернетақта 2328 FE0F
⏏ шығарып алу түймесі 23CF
⏏︎ шығарып алу түймесі 23CF FE0E
⏏️ шығарып алу түймесі 23CF FE0F
⏩ алға жылдам өткізу түймесі 23E9
⏩︎ алға жылдам өткізу түймесі 23E9 FE0E
⏩️ алға жылдам өткізу түймесі 23E9 FE0F
⏪ артқа жылдам қайтару түймесі 23EA
⏪︎ артқа жылдам қайтару түймесі 23EA FE0E
⏪️ артқа жылдам қайтару түймесі 23EA FE0F
⏫ жоғарыға жылдам өткізу түймесі 23EB
⏫︎ жоғарыға жылдам өткізу түймесі 23EB FE0E
⏫️ жоғарыға жылдам өткізу түймесі 23EB FE0F
⏬ төменге жылдам өткізу түймесі 23EC
⏬︎ төменге жылдам өткізу түймесі 23EC FE0E
⏬️ төменге жылдам өткізу түймесі 23EC FE0F
⏭ келесі трек түймесі 23ED
⏭︎ келесі трек түймесі 23ED FE0E
⏭️ келесі трек түймесі 23ED FE0F
⏮ соңғы трек түймесі 23EE
⏮︎ соңғы трек түймесі 23EE FE0E
⏮️ соңғы трек түймесі 23EE FE0F
⏯ ойнату не кідірту түймесі 23EF
⏯︎ ойнату не кідірту түймесі 23EF FE0E
⏯️ ойнату не кідірту түймесі 23EF FE0F
⏰ оятқыш 23F0
⏰︎ оятқыш 23F0 FE0E
⏰️ оятқыш 23F0 FE0F
⏱ секунд өлшеуіш 23F1
⏱︎ секунд өлшеуіш 23F1 FE0E
⏱️ секунд өлшеуіш 23F1 FE0F
⏲ таймер 23F2
⏲︎ таймер 23F2 FE0E
⏲️ таймер 23F2 FE0F
⏳ құмсағаттан құм ағуда 23F3
⏳︎ құмсағаттан құм ағуда 23F3 FE0E
⏳️ құмсағаттан құм ағуда 23F3 FE0F
⏸ кідірту түймесі 23F8

Беттер