Sākumā unikoda emocijzīmes bija tikai melnbaltas. Pakāpeniski attīstoties šīm emocijzīmēm, dažas no tām kļuva par emocijzīmēm ar krāsām. Tomēr daži fonti var atbalstīt pilnu emocijzīmju rādīšanu, bet daži fonti neatbalsta. Tātad šīm emocijzīmēm dažādās platformās ir daudz formu . Šeit mēs tās iedalām 3 veidos atkarībā no emocijzīmju kvalificētā statusa:

  • Pilnībā kvalificēta emocijzīme — katra emocijzīme ir kvalificēta vai emocijzīmju secība, kurā katra emocijzīme ir kvalificēta.
  • Minimāli kvalificētas emocijzīmes — pirmā rakstzīme ir kvalificēta, pārējā rakstzīmju secība nav pilnībā kvalificēta.
  • Nekvalificētas emocijzīmes — emocijzīmes nav ne pilnībā, ne minimāli kvalificētas.

Piezīme💡: pilnībā kvalificētu emocijzīmju pielāgošanās spēja ir vislabākā. Pat ja daži fonti ir noņemti, tas var parādīt visu emocijzīmi. Tas nozīmē, ka to var atbalstīt lielākā daļa fontu.