Attli

蘋 ir Emoji (cilvki apkampjas) attlu kopsavilkuma lapa, kur ir redzami augstas iz禳譟irtspjas lieli PNG attli, animti GIF attli un mrogojama vektorgrafika da鱉ds platforms. Varat tos izmantot savm vajadz蘋bm dizain, videoklipos, fotoattlos vai vienkr禳i izklaidties, piemram, uzemt mmes vai izmantot k iemiesojumus.

Saist蘋ts saturs:
cilvki apkampjas
Unicode U+1FAC2
潘 Emocijz蘋mes da鱉ds platforms
Izmantojot 禳os attlus, l贖dzu, pievrsiet uzman蘋bu apjomam un nosac蘋jumiem. Ms iesakm r贖p蘋gi prbaud蘋t to attiec蘋gos licences noteikumus vai konsultties ar katru ra鱉otju pirms to dizainu un attlu izmanto禳anas.
Saist蘋ts saites嚗Vai emocijz蘋mes ir aizsargtas ar autorties蘋bm