Pēdējos gados atkritumu klasifikācija ir kļuvusi par neizbēgamu tēmu Ķīnas iedzīvotāju dzīvē. Sākotnējie panākumi tai ir bijuši Eiropas un Amerikas valstīs, un arvien vairāk Ķīnas pilsētu ir pievienojušās vides aizsardzības rindām. Ķīnā atkritumus iedala četrās kategorijās:
Pārstrādājami atkritumi: Pārstrādājami sadzīves atkritumi.
Bīstami atkritumi: atkritumi, kas ir kaitīgi cilvēku veselībai un videi.
Sadzīves pārtikas atkritumi: ātri bojājoši atkritumi, kas satur organiskas vielas.
Atlikušie atkritumi: sadzīves atkritumi, kas nav pārstrādājami, bīstamie atkritumi un sadzīves pārtikas atkritumi.

Meklēt nesenie Nesen Nesen nav izmantotas emocijzīmes Emoji... Emocijējiet panākumus