Emocijzīmēs ir 26 reģionālie rādītāji, kas atbilst 26 angļu burtiem. Šie reģionālie rādītāji parasti netiek izmantoti atsevišķi, bet divi tiek izmantoti kopā, lai attēlotu valsts vai reģiona karogu. Ņemiet vērā, ka nevienu no diviem reģionālajiem rādītājiem nevar veidot kvalificētu emocijzīmi. Lai izveidotu kvalificētu emocijzīmi, šiem diviem reģionālajiem rādītājiem jāatbilst valsts divu valstu burtu saīsinājuma kodam.
Padomi: šajā tēmā ir tikai Unicode rakstzīmes, tās nav emocijzīmes.

Meklēt nesenie Nesen Nesen nav izmantotas emocijzīmes Emoji... Emocijējiet panākumus