"Zināšanas pašas par sevi ir spēks." - Francis Bekons