Hey👋! Selamat Datang di Kerajaan Emoji🏰 ~ Terdapat DUNIA BARU JENAMA menunggu anda meneroka😄! [Senyuman & Emosi] adalah kategori yang paling banyak digunakan untuk semua Emoji. Sebenarnya, Emoji dapat menelusuri emoticon seperti 【^ _ ^】 atau 【:)】, itu adalah tanda khas emosi manusia. Kita boleh menggunakan Emoji untuk memasukkan nada ke mesej elektronik dan laman web, membuat orang merasa dekat 💕 dan membuat ayat lebih jelas🥰. Ikuti kami untuk mengetahui Emojis👇 yang lebih lucu!

Carta pai bilangan Emoji yang termasuk dalam setiap subkategori di bawah kategori Wajah & Emosi

Carta pai bilangan Emoji yang termasuk dalam setiap subkategori di bawah kategori Wajah & Emosi Carta pai bilangan Emoji yang termasuk dalam setiap subkategori di bawah kategori Wajah & Emosi