Fungsi Menu

Kategori

warna kulit

gaya rambut

jantina

Sentimen

Versi

Selamat datang ke kedai serbaneka Emojiji! Dari tahun 80-an pager hingga telefon pintar berteknologi tinggi masa kini we, kami mempunyai semua jenis barang dan anda akan selalu mendapat sesuatu yang menarik di sini🛒 Sekiranya anda ingin menerangkan objek tetapi anda tidak tahu namanya, anda boleh menghantar Emoji untuk menjimatkan masa anda. Datang dan cuba menyalinnya sendiri✂️!

Carta pai bilangan Emoji yang termasuk dalam setiap subkategori di bawah kategori Objek

Carta pai bilangan Emoji yang termasuk dalam setiap subkategori di bawah kategori Objek | emojiall.com 💊 perubatan (7) 1.73% 🔭 sains (9) 2.22% 🎹 peralatan muzik (9) 2.22% 📞 telefon (10) 2.47% 🚬 objek lain (11) 2.72% 📢 bunyi (11) 2.72% 🔏 kunci (12) 2.96% 💲 wang (14) 3.46% 🎵 muzik (19) 4.69% ✏️ menulis (19) 4.69% 📒 kertas-kertas (23) 5.68% 🖱️ komputer (28) 6.91% 🚽 isi rumah (29) 7.16% ✉️ mel (31) 7.65% 💡 cahaya & video (32) 7.90% ✂️ pejabat (41) 10.12% ⛏️ alat (45) 11.11% 👖 pakaian (55) 13.58% Carta pai bilangan Emoji yang termasuk dalam setiap subkategori di bawah kategori Objek | emojiall.com 💊 perubatan (7) 1.73% 🔭 sains (9) 2.22% 🎹 peralatan muzik (9) 2.22% 📞 telefon (10) 2.47% 🚬 objek lain (11) 2.72% 📢 bunyi (11) 2.72% 🔏 kunci (12) 2.96% 💲 wang (14) 3.46% 🎵 muzik (19) 4.69% ✏️ menulis (19) 4.69% 📒 kertas-kertas (23) 5.68% 🖱️ komputer (28) 6.91% 🚽 isi rumah (29) 7.16% ✉️ mel (31) 7.65% 💡 cahaya & video (32) 7.90% ✂️ pejabat (41) 10.12% ⛏️ alat (45) 11.11% 👖 pakaian (55) 13.58% 💊 perubatan (7) 1.73%💊 perubatan (7) 1.73% 🔭 sains (9) 2.22%🔭 sains (9) 2.22% 🎹 peralatan muzik (9) 2.22%🎹 peralatan muzik (9) 2.22% 📞 telefon (10) 2.47%📞 telefon (10) 2.47% 🚬 objek lain (11) 2.72%🚬 objek lain (11) 2.72% 📢 bunyi (11) 2.72%📢 bunyi (11) 2.72% 🔏 kunci (12) 2.96%🔏 kunci (12) 2.96% 💲 wang (14) 3.46%💲 wang (14) 3.46% 🎵 muzik (19) 4.69%🎵 muzik (19) 4.69% ✏️ menulis (19) 4.69%✏️ menulis (19) 4.69% 📒 kertas-kertas (23) 5.68%📒 kertas-kertas (23) 5.68% 🖱️ komputer (28) 6.91%🖱️ komputer (28) 6.91% 🚽 isi rumah (29) 7.16%🚽 isi rumah (29) 7.16% ✉️ mel (31) 7.65%✉️ mel (31) 7.65% 💡 cahaya & video (32) 7.90%💡 cahaya & video (32) 7.90% ✂️ pejabat (41) 10.12%✂️ pejabat (41) 10.12% ⛏️ alat (45) 11.11%⛏️ alat (45) 11.11% 👖 pakaian (55) 13.58%👖 pakaian (55) 13.58%