Ini adalah senarai Emoji yang level emoji adalah L1, termasuk simbol Emoji, nama pendek dan titik kod.Mengklik pada pautan Emoji dan nama pendek dapat membuka halaman pengenalan emoji, melihat maklumat seperti keterangan dan contoh, dan anda juga dapat menyalin emoji dengan satu klik untuk menampalnya di tempat lain. Mengklik pada pautan titik kod untuk melihat halaman maklumat Unicode Emoji, termasuk gambar beresolusi tinggi dan gambar vektor yang disediakan oleh pelbagai vendor.Panduan Pengguna: Apa itu Tahap Emoji

Simbol Emoji Codepoint
#⃣ butang kekunci: # 0023 20E3
0⃣ butang kekunci: 0 0030 20E3
1⃣ butang kekunci: 1 0031 20E3
2⃣ butang kekunci: 2 0032 20E3
3⃣ butang kekunci: 3 0033 20E3
4⃣ butang kekunci: 4 0034 20E3
5⃣ butang kekunci: 5 0035 20E3
6⃣ butang kekunci: 6 0036 20E3
7⃣ butang kekunci: 7 0037 20E3
8⃣ butang kekunci: 8 0038 20E3
9⃣ butang kekunci: 9 0039 20E3
© hak cipta 00A9
©︎ hak cipta 00A9 FE0E
©️ hak cipta 00A9 FE0F
® berdaftar 00AE
®︎ berdaftar 00AE FE0E
®️ berdaftar 00AE FE0F
‼ tanda seru berganda 203C
‼︎ tanda seru berganda 203C FE0E
‼️ tanda seru berganda 203C FE0F
⁉ tanda soal seru 2049
⁉︎ tanda soal seru 2049 FE0E
⁉️ tanda soal seru 2049 FE0F
™ tanda dagangan 2122
™︎ tanda dagangan 2122 FE0E
™️ tanda dagangan 2122 FE0F
ℹ sumber maklumat 2139
ℹ︎ sumber maklumat 2139 FE0E
ℹ️ sumber maklumat 2139 FE0F
↔ anak panah ke kiri ke kanan 2194
↔︎ anak panah ke kiri ke kanan 2194 FE0E
↔️ anak panah ke kiri ke kanan 2194 FE0F
↕ anak panah ke atas ke bawah 2195
↕︎ anak panah ke atas ke bawah 2195 FE0E
↕️ anak panah ke atas ke bawah 2195 FE0F
↖ anak panah ke penjuru kiri atas 2196
↖︎ anak panah ke penjuru kiri atas 2196 FE0E
↖️ anak panah ke penjuru kiri atas 2196 FE0F
↗ anak panah penjuru atas kanan 2197
↗︎ anak panah penjuru atas kanan 2197 FE0E
↗️ anak panah penjuru atas kanan 2197 FE0F
↘ anak panah penjuru bawah kanan 2198
↘︎ anak panah penjuru bawah kanan 2198 FE0E
↘️ anak panah penjuru bawah kanan 2198 FE0F
↙ anak panah ke penjuru kiri bawah 2199
↙︎ anak panah ke penjuru kiri bawah 2199 FE0E
↙️ anak panah ke penjuru kiri bawah 2199 FE0F
↩ anak panah ke kanan melengkung ke kiri 21A9
↩︎ anak panah ke kanan melengkung ke kiri 21A9 FE0E
↩️ anak panah ke kanan melengkung ke kiri 21A9 FE0F
↪ anak panah ke kiri melengkung ke kanan 21AA
↪︎ anak panah ke kiri melengkung ke kanan 21AA FE0E
↪️ anak panah ke kiri melengkung ke kanan 21AA FE0F
⌚ jam tangan 231A
⌚︎ jam tangan 231A FE0E
⌚️ jam tangan 231A FE0F
⌛ jam pasir 231B
⌛︎ jam pasir 231B FE0E
⌛️ jam pasir 231B FE0F
⏩ butang mara laju 23E9
⏩︎ butang mara laju 23E9 FE0E
⏩️ butang mara laju 23E9 FE0F
⏪ butang undur laju 23EA
⏪︎ butang undur laju 23EA FE0E
⏪️ butang undur laju 23EA FE0F
⏫ butang laju ke atas 23EB
⏫︎ butang laju ke atas 23EB FE0E
⏫️ butang laju ke atas 23EB FE0F
⏬ butang laju ke bawah 23EC
⏬︎ butang laju ke bawah 23EC FE0E
⏬️ butang laju ke bawah 23EC FE0F
⏰ jam loceng 23F0
⏰︎ jam loceng 23F0 FE0E
⏰️ jam loceng 23F0 FE0F
⏳ jam pasir dengan pasir mengalir 23F3
⏳︎ jam pasir dengan pasir mengalir 23F3 FE0E
⏳️ jam pasir dengan pasir mengalir 23F3 FE0F
Ⓜ huruf M dibulatkan 24C2
Ⓜ︎ huruf M dibulatkan 24C2 FE0E
Ⓜ️ huruf M dibulatkan 24C2 FE0F
▪ persegi kecil hitam 25AA
▪︎ persegi kecil hitam 25AA FE0E
▪️ persegi kecil hitam 25AA FE0F
▫ persegi kecil putih 25AB
▫︎ persegi kecil putih 25AB FE0E
▫️ persegi kecil putih 25AB FE0F
▶ butang main 25B6
▶︎ butang main 25B6 FE0E
▶️ butang main 25B6 FE0F
◀ butang undur 25C0
◀︎ butang undur 25C0 FE0E
◀️ butang undur 25C0 FE0F
◻ persegi sederhana putih 25FB
◻︎ persegi sederhana putih 25FB FE0E
◻️ persegi sederhana putih 25FB FE0F
◼ persegi sederhana hitam 25FC
◼︎ persegi sederhana hitam 25FC FE0E
◼️ persegi sederhana hitam 25FC FE0F
◽ persegi sederhana kecil putih 25FD
◽︎ persegi sederhana kecil putih 25FD FE0E

Halaman-halaman