Ini adalah senarai Emoji yang sumber emoji adalah j (Japanese carriers), termasuk simbol Emoji, nama pendek dan titik kod.Mengklik pada pautan Emoji dan nama pendek dapat membuka halaman pengenalan emoji, melihat maklumat seperti keterangan dan contoh, dan anda juga dapat menyalin emoji dengan satu klik untuk menampalnya di tempat lain. Mengklik pada pautan titik kod untuk melihat halaman maklumat Unicode Emoji, termasuk gambar beresolusi tinggi dan gambar vektor yang disediakan oleh pelbagai vendor.Panduan Pengguna: Apa itu Sumber Emoji

Simbol Emoji Codepoint
#⃣ butang kekunci: # 0023 20E3
0⃣ butang kekunci: 0 0030 20E3
1⃣ butang kekunci: 1 0031 20E3
2⃣ butang kekunci: 2 0032 20E3
3⃣ butang kekunci: 3 0033 20E3
4⃣ butang kekunci: 4 0034 20E3
5⃣ butang kekunci: 5 0035 20E3
6⃣ butang kekunci: 6 0036 20E3
7⃣ butang kekunci: 7 0037 20E3
8⃣ butang kekunci: 8 0038 20E3
9⃣ butang kekunci: 9 0039 20E3
© hak cipta 00A9
©︎ hak cipta 00A9 FE0E
©️ hak cipta 00A9 FE0F
® berdaftar 00AE
®︎ berdaftar 00AE FE0E
®️ berdaftar 00AE FE0F
™ tanda dagangan 2122
™︎ tanda dagangan 2122 FE0E
™️ tanda dagangan 2122 FE0F
ℹ sumber maklumat 2139
ℹ︎ sumber maklumat 2139 FE0E
ℹ️ sumber maklumat 2139 FE0F
↖ anak panah ke penjuru kiri atas 2196
↖︎ anak panah ke penjuru kiri atas 2196 FE0E
↖️ anak panah ke penjuru kiri atas 2196 FE0F
↗ anak panah penjuru atas kanan 2197
↗︎ anak panah penjuru atas kanan 2197 FE0E
↗️ anak panah penjuru atas kanan 2197 FE0F
↘ anak panah penjuru bawah kanan 2198
↘︎ anak panah penjuru bawah kanan 2198 FE0E
↘️ anak panah penjuru bawah kanan 2198 FE0F
↙ anak panah ke penjuru kiri bawah 2199
↙︎ anak panah ke penjuru kiri bawah 2199 FE0E
↙️ anak panah ke penjuru kiri bawah 2199 FE0F
↩ anak panah ke kanan melengkung ke kiri 21A9
↩︎ anak panah ke kanan melengkung ke kiri 21A9 FE0E
↩️ anak panah ke kanan melengkung ke kiri 21A9 FE0F
↪ anak panah ke kiri melengkung ke kanan 21AA
↪︎ anak panah ke kiri melengkung ke kanan 21AA FE0E
↪️ anak panah ke kiri melengkung ke kanan 21AA FE0F
⌚ jam tangan 231A
⌚︎ jam tangan 231A FE0E
⌚️ jam tangan 231A FE0F
⌛ jam pasir 231B
⌛︎ jam pasir 231B FE0E
⌛️ jam pasir 231B FE0F
⏫ butang laju ke atas 23EB
⏫︎ butang laju ke atas 23EB FE0E
⏫️ butang laju ke atas 23EB FE0F
⏬ butang laju ke bawah 23EC
⏬︎ butang laju ke bawah 23EC FE0E
⏬️ butang laju ke bawah 23EC FE0F
⏰ jam loceng 23F0
⏰︎ jam loceng 23F0 FE0E
⏰️ jam loceng 23F0 FE0F
Ⓜ huruf M dibulatkan 24C2
Ⓜ︎ huruf M dibulatkan 24C2 FE0E
Ⓜ️ huruf M dibulatkan 24C2 FE0F
▫ persegi kecil putih 25AB
▫︎ persegi kecil putih 25AB FE0E
▫️ persegi kecil putih 25AB FE0F
◻ persegi sederhana putih 25FB
◻︎ persegi sederhana putih 25FB FE0E
◻️ persegi sederhana putih 25FB FE0F
◽ persegi sederhana kecil putih 25FD
◽︎ persegi sederhana kecil putih 25FD FE0E
◽️ persegi sederhana kecil putih 25FD FE0F
☕ minuman panas 2615
☕︎ minuman panas 2615 FE0E
☕️ minuman panas 2615 FE0F
♻ simbol kitar semula 267B
♻︎ simbol kitar semula 267B FE0E
♻️ simbol kitar semula 267B FE0F
⚠ amaran 26A0
⚠︎ amaran 26A0 FE0E
⚠️ amaran 26A0 FE0F
⚪ bulatan putih 26AA
⚪︎ bulatan putih 26AA FE0E
⚪️ bulatan putih 26AA FE0F
⚽ bola sepak 26BD
⚽︎ bola sepak 26BD FE0E
⚽️ bola sepak 26BD FE0F
✅ butang tanda rait 2705
✅︎ butang tanda rait 2705 FE0E
✅️ butang tanda rait 2705 FE0F
✊ angkat penumbuk 270A
✊︎ angkat penumbuk 270A FE0E
✊️ angkat penumbuk 270A FE0F
✋ angkat tangan 270B
✋︎ angkat tangan 270B FE0E
✋️ angkat tangan 270B FE0F
✨ berkilauan 2728
✨︎ berkilauan 2728 FE0E
✨️ berkilauan 2728 FE0F
❌ tanda pangkah 274C
❌︎ tanda pangkah 274C FE0E
❌️ tanda pangkah 274C FE0F
❎ butang tanda pangkah 274E
❎︎ butang tanda pangkah 274E FE0E

Halaman-halaman