Ini adalah senarai versi Emoji, termasuk nombor versi Emoji dan tarikh pelepasan. Klik pada pautan nombor versi Emoji untuk memasuki halaman senarai Emoji versi ini, anda dapat melihat Emoji mana yang dilepaskan dalam versi ini. Panduan pengguna: Apa itu Versi Emoji

🔢 Senarai Versi Emoji