Memilih 2 emoji yang serupa dalam permainan dapat menghilangkannya dan menghasilkan susunan rawak baru. Penghapusan yang berjaya dapat meningkatkan masa permainan sebanyak 5 saat. Hilangkan emoji sebanyak mungkin dalam masa yang terhad.

TIPS
60:00
+5