Subhead Unicode adalah rangkaian titik kod untuk watak Unicode, yang dikendalikan oleh Unicode Consortium. Setiap watak Unicode tergolong dalam subhead Unicode, dan setiap subhead Unicode mempunyai namanya sendiri dan tergolong dalam blok Unicode yang merupakan julat titik kod yang lebih besar. Perhatikan bahawa urutan Emoji yang terdiri daripada pelbagai watak Unicode bukan milik subkod Unicode.