Emoji_Component adalah harta untuk watak yang biasanya tidak muncul di papan kekunci emoji sebagai pilihan yang terpisah, seperti watak dasar papan kekunci atau watak Regional_Indicator. Semua watak dalam urutan emoji sama ada Emoji atau Emoji_Component. Walau bagaimanapun, pelaksanaan tidak boleh menganggap bahawa semua watak Emoji_Component juga Emoji. Terdapat beberapa watak bukan emoji yang digunakan dalam pelbagai urutan emoji, seperti watak tag dan ZWJ. Dalam fail emoji-data.txt yang disediakan secara rasmi oleh Unicode Consortium, ada bidang properti, yang menyenaraikan Emoji yang disertakan mengikut sifat Emoji, Emoji_Presentation, Emoji_Modifier, Emoji_Modifier_Base, Emoji_Component, dan Extended_Pictographic. Berikut adalah senarai Emoji yang termasuk dalam harta tanah Komponen Emoji, termasuk titik kod, versi Unicode, Emoji dan nama pendek. Panduan pengguna: Apa itu Emoji Harta

Titik kod Versi Unicode Simbol Emoji
0023 1.1 # tanda cencang
002A 1.1 * asterisk
0030 1.1 0 angka sifar
0031 1.1 1 digit satu
0032 1.1 2 dua digit
0033 1.1 3 digit tiga
0034 1.1 4 digit empat
0035 1.1 5 digit lima
0036 1.1 6 digit enam
0037 1.1 7 digit tujuh
0038 1.1 8 angka lapan
0039 1.1 9 digit sembilan
200D 1.1 ‍ penyokong lebar sifar
20E3 3.0 ⃣ menggabungkan keycap yang melampirkan
FE0F 3.2 ️ PEMASARAN VARIASI-16
1F1E6 6.0 🇦 surat simbol penunjuk wilayah a
1F1E7 6.0 🇧 surat simbol penunjuk wilayah b
1F1E8 6.0 🇨 surat simbol penunjuk wilayah c
1F1E9 6.0 🇩 surat simbol penunjuk wilayah d
1F1EA 6.0 🇪 surat simbol penunjuk wilayah e
1F1EB 6.0 🇫 surat simbol penunjuk wilayah f
1F1EC 6.0 🇬 surat simbol penunjuk wilayah g
1F1ED 6.0 🇭 surat simbol penunjuk wilayah h
1F1EE 6.0 🇮 surat simbol penunjuk wilayah i
1F1EF 6.0 🇯 surat simbol penunjuk wilayah j
1F1F0 6.0 🇰 surat simbol penunjuk wilayah k
1F1F1 6.0 🇱 surat simbol penunjuk wilayah l
1F1F2 6.0 🇲 surat simbol penunjuk wilayah m
1F1F3 6.0 🇳 surat simbol penunjuk wilayah n
1F1F4 6.0 🇴 surat simbol penunjuk wilayah o
1F1F5 6.0 🇵 surat simbol penunjuk wilayah p
1F1F6 6.0 🇶 surat simbol penunjuk wilayah q
1F1F7 6.0 🇷 surat simbol penunjuk wilayah r
1F1F8 6.0 🇸 surat simbol penunjuk wilayah s
1F1F9 6.0 🇹 surat simbol penunjuk wilayah t
1F1FA 6.0 🇺 surat simbol penunjuk wilayah u
1F1FB 6.0 🇻 surat simbol penunjuk wilayah v
1F1FC 6.0 🇼 surat simbol penunjuk wilayah w
1F1FD 6.0 🇽 surat simbol penunjuk wilayah x
1F1FE 6.0 🇾 surat simbol penunjuk wilayah y
1F1FF 6.0 🇿 surat simbol penunjuk wilayah z
1F3FB 8.0 🏻 ton kulit cerah
1F3FC 8.0 🏼 ton kulit sederhana cerah
1F3FD 8.0 🏽 ton kulit sederhana
1F3FE 8.0 🏾 ton kulit sederhana gelap
1F3FF 8.0 🏿 ton kulit gelap
1F9B0 11.0 🦰 rambut merah
1F9B1 11.0 🦱 rambut kerinting
1F9B2 11.0 🦲 botak
1F9B3 11.0 🦳 rambut putih
E0020 3.1 󠀠 Ruang Tag
E0021 3.1 󠀡 Tanda Seruan Tag
E0022 3.1 󠀢 Tanda Sebut Harga Tag
E0023 3.1 󠀣 Tanda Nombor Tag
E0024 3.1 󠀤 Tandatangan Dolar Tag
E0025 3.1 󠀥 Tanda Peratus Tag
E0026 3.1 󠀦 Tag Ampersand
E0027 3.1 󠀧 Tag Apostrophe
E0028 3.1 󠀨 Tandakan Kiri Kiri
E0029 3.1 󠀩 Tanda kurungan hak
E002A 3.1 󠀪 Hari Asterisk
E002B 3.1 󠀫 Tanda tambah tanda
E002C 3.1 󠀬 Tag Comma
E002D 3.1 󠀭 Tag Hyphen-Minus
E002E 3.1 󠀮 Tag Henti Penuh
E002F 3.1 󠀯 Solidus hari
E0030 3.1 󠀰 Tag Digit Zero
E0031 3.1 󠀱 Tag Digit One
E0032 3.1 󠀲 Tag Digit Two
E0033 3.1 󠀳 Tag Digit Three
E0034 3.1 󠀴 Tag Digit Empat
E0035 3.1 󠀵 Tag Digit Five
E0036 3.1 󠀶 Tag Digit Enam
E0037 3.1 󠀷 Tag Digit Seven
E0038 3.1 󠀸 Tag Digit Delapan
E0039 3.1 󠀹 Tag Digit Sembilan
E003A 3.1 󠀺 Tanda kolon
E003B 3.1 󠀻 Tag Semicolon
E003C 3.1 󠀼 Tag Tanda Kurang Daripada
E003D 3.1 󠀽 Tag Sama Tanda
E003E 3.1 󠀾 Tandatangan Tanda Besar
E003F 3.1 󠀿 Tanda Tanda Tag
E0040 3.1 󠁀 Tag Komersil di
E0041 3.1 󠁁 Tag huruf besar Latin A
E0042 3.1 󠁂 Tag huruf besar Latin B
E0043 3.1 󠁃 Tag huruf besar Latin C
E0044 3.1 󠁄 Tag huruf besar Latin D
E0045 3.1 󠁅 Tag huruf besar Latin E
E0046 3.1 󠁆 Tag huruf besar Latin F
E0047 3.1 󠁇 Tag huruf besar Latin G
E0048 3.1 󠁈 Tag huruf besar Latin H
E0049 3.1 󠁉 Tag huruf besar Latin I
E004A 3.1 󠁊 Tag huruf besar Latin J
E004B 3.1 󠁋 Tag huruf besar Latin K
E004C 3.1 󠁌 Tag huruf besar Latin L
E004D 3.1 󠁍 Tag huruf besar Latin M
E004E 3.1 󠁎 Tag huruf besar Latin N
E004F 3.1 󠁏 Tag huruf besar Latin O
E0050 3.1 󠁐 Tag huruf besar Latin P
E0051 3.1 󠁑 Tag huruf besar Latin Q

Halaman-halaman