Unicode versi 5.1 dilancarkan pada 4 April 2008. Ini menyandikan 100,648 aksara yang mengandungi simbol di bawah ini:
Mengklik pada pautan Emoji dan nama pendek dapat membuka halaman pengenalan emoji, melihat maklumat seperti keterangan dan contoh, dan anda juga dapat menyalin emoji dengan satu klik untuk menampalnya di tempat lain. Mengklik pada pautan titik kod untuk melihat halaman maklumat Unicode Emoji, termasuk gambar beresolusi tinggi dan gambar vektor yang disediakan oleh pelbagai vendor.Panduan Pengguna: Apa itu Versi Unicode


Emoji:CERES


Emoji:Juno


Emoji:Vesta