၀ တ်စားဆင်ယင်ကစားသည့်နည်းတူ Emojis သည်သူတို့၏အသားအရောင်နှင့်ဆံပင်ပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လက်ရှိတွင်အရေပြားအရောင် (၅) ခုနှင့်ဆံပင်ပုံစံ (၄) ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်တူသည်။ အထူး Emoji နှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ပါ

အရေပြားနှင့်ဆံပင်ပုံစံ အမျိုးအစားအောက်ရှိအမျိုးအစားခွဲတစ်ခုစီတွင်ပါ ၀ င်သည့် Emojis အရေအတွက်၏ဇယားကွက်

အရေပြားနှင့်ဆံပင်ပုံစံ အမျိုးအစားအောက်ရှိအမျိုးအစားခွဲတစ်ခုစီတွင်ပါ ၀ င်သည့် Emojis အရေအတွက်၏ဇယားကွက် အရေပြားနှင့်ဆံပင်ပုံစံ အမျိုးအစားအောက်ရှိအမျိုးအစားခွဲတစ်ခုစီတွင်ပါ ၀ င်သည့် Emojis အရေအတွက်၏ဇယားကွက်

function ကို မီနူး

emoji အမျိုးအစားများ

emoji အသားအရေ

emoji ဆံပင်ပုံစံ

emoji ကျားမ

emoji ခံစားချက်

emoji ဗားရှင်း