ဤသည် Emoji ၏နံပါတ် ဘာတခုမှမရှိ ဖြစ်ပြီး Emoji သင်္ကေတ၊ နာမည်တိုနှင့်ကုဒ်နံပါတ်များဖြစ်သည်။Emoji ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်တိုတောင်းသော link link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် emoji မိတ်ဆက်စာမျက်နှာကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ဖော်ပြချက်နှင့်ဥပမာကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများစွာမှထောက်ပံ့ပေးသောမြင့်မားသောပုံရိပ်နှင့်ရုပ်ပုံများအပါအ ၀ င် Emoji ၏ယူနီကုဒ်အချက်အလက်စာမျက်နှာကိုကြည့်ရှုရန်ကုဒ်အမှတ် link ကိုနှိပ်ပါ။အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်: Emoji Edit ကိုအခြေအနေ ဆိုတာဘာလဲ

Emoji သင်္ကေတ Codepoint
#⃣ ခလုတ် − # 0023 20E3
*⃣ ခလုတ် − * 002A 20E3
0⃣ ခလုတ် − 0 0030 20E3
1⃣ ခလုတ် − 1 0031 20E3
2⃣ ခလုတ် − 2 0032 20E3
3⃣ ခလုတ် − 3 0033 20E3
4⃣ ခလုတ် − 4 0034 20E3
5⃣ ခလုတ် − 5 0035 20E3
6⃣ ခလုတ် − 6 0036 20E3
7⃣ ခလုတ် − 7 0037 20E3
8⃣ ခလုတ် − 8 0038 20E3
9⃣ ခလုတ် − 9 0039 20E3
© မူပိုင်ခွင့် 00A9
©︎ မူပိုင်ခွင့် 00A9 FE0E
©️ မူပိုင်ခွင့် 00A9 FE0F
® မှတ်ပုံတင်ထားသော 00AE
®︎ မှတ်ပုံတင်ထားသော 00AE FE0E
®️ မှတ်ပုံတင်ထားသော 00AE FE0F
‼ အာမေဍိတ် သင်္ကေတ နှစ်ထပ်ကွမ်း 203C
‼︎ အာမေဍိတ် သင်္ကေတ နှစ်ထပ်ကွမ်း 203C FE0E
‼️ အာမေဍိတ် သင်္ကေတ နှစ်ထပ်ကွမ်း 203C FE0F
⁉ အာမေဍိတ် မေးခွန်း သင်္ကေတ 2049
⁉︎ အာမေဍိတ် မေးခွန်း သင်္ကေတ 2049 FE0E
⁉️ အာမေဍိတ် မေးခွန်း သင်္ကေတ 2049 FE0F
™ ကုန် အမှတ်တံဆိပ် 2122
™︎ ကုန် အမှတ်တံဆိပ် 2122 FE0E
™️ ကုန် အမှတ်တံဆိပ် 2122 FE0F
ℹ သတင်းအချက်အလက် 2139
ℹ︎ သတင်းအချက်အလက် 2139 FE0E
ℹ️ သတင်းအချက်အလက် 2139 FE0F
↔ ဘယ်−ညာပြ မြား 2194
↔︎ ဘယ်−ညာပြ မြား 2194 FE0E
↔️ ဘယ်−ညာပြ မြား 2194 FE0F
↕ အပေါ်−အောက်ပြ မြား 2195
↕︎ အပေါ်−အောက်ပြ မြား 2195 FE0E
↕️ အပေါ်−အောက်ပြ မြား 2195 FE0F
↖ ဘယ်ဘက်အပေါ်ညွှန် မြား 2196
↖︎ ဘယ်ဘက်အပေါ်ညွှန် မြား 2196 FE0E
↖️ ဘယ်ဘက်အပေါ်ညွှန် မြား 2196 FE0F
↗ ညာဘက်အပေါ်ညွှန် မြား 2197
↗︎ ညာဘက်အပေါ်ညွှန် မြား 2197 FE0E
↗️ ညာဘက်အပေါ်ညွှန် မြား 2197 FE0F
↘ ညာဘက်အောက်ညွှန် မြား 2198
↘︎ ညာဘက်အောက်ညွှန် မြား 2198 FE0E
↘️ ညာဘက်အောက်ညွှန် မြား 2198 FE0F
↙ ဘယ်ဘက်အောက်ညွှန် မြား 2199
↙︎ ဘယ်ဘက်အောက်ညွှန် မြား 2199 FE0E
↙️ ဘယ်ဘက်အောက်ညွှန် မြား 2199 FE0F
↩ ညာညွှန် ဘယ်ဝိုက် မြား 21A9
↩︎ ညာညွှန် ဘယ်ဝိုက် မြား 21A9 FE0E
↩️ ညာညွှန် ဘယ်ဝိုက် မြား 21A9 FE0F
↪ ဘယ်ညွှန် ညာဝိုက် မြား 21AA
↪︎ ဘယ်ညွှန် ညာဝိုက် မြား 21AA FE0E
↪️ ဘယ်ညွှန် ညာဝိုက် မြား 21AA FE0F
⌚ လက်ပတ်နာရီ 231A
⌚︎ လက်ပတ်နာရီ 231A FE0E
⌚️ လက်ပတ်နာရီ 231A FE0F
⌛ သဲနာရီ 231B
⌛︎ သဲနာရီ 231B FE0E
⌛️ သဲနာရီ 231B FE0F
⌨ ကီးဘုတ် 2328
⌨︎ ကီးဘုတ် 2328 FE0E
⌨️ ကီးဘုတ် 2328 FE0F
⏏ ထုတ်ယူရန်ခလုတ် 23CF
⏏︎ ထုတ်ယူရန်ခလုတ် 23CF FE0E
⏏️ ထုတ်ယူရန်ခလုတ် 23CF FE0F
⏩ ရှေ့သို့အမြန် ခလုတ် 23E9
⏩︎ ရှေ့သို့အမြန် ခလုတ် 23E9 FE0E
⏩️ ရှေ့သို့အမြန် ခလုတ် 23E9 FE0F
⏪ နောက်သို့အမြန် ခလုတ် 23EA
⏪︎ နောက်သို့အမြန် ခလုတ် 23EA FE0E
⏪️ နောက်သို့အမြန် ခလုတ် 23EA FE0F
⏫ အပေါ်သို့အမြန် ခလုတ် 23EB
⏬ အောက်သို့အမြန် ခလုတ် 23EC
⏭ နောက် တေးသွား ခလုတ် 23ED
⏭︎ နောက် တေးသွား ခလုတ် 23ED FE0E
⏭️ နောက် တေးသွား ခလုတ် 23ED FE0F
⏮ နောက်ဆုံး တေးသွား ခလုတ် 23EE
⏮︎ နောက်ဆုံး တေးသွား ခလုတ် 23EE FE0E
⏮️ နောက်ဆုံး တေးသွား ခလုတ် 23EE FE0F
⏯ ဖွင့် သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ ခလုတ် 23EF
⏯︎ ဖွင့် သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ ခလုတ် 23EF FE0E
⏯️ ဖွင့် သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ ခလုတ် 23EF FE0F
⏰ နှိုးစက်နာရီ 23F0
⏱ အချိန်ဖမ်းနာရီ 23F1
⏱︎ အချိန်ဖမ်းနာရီ 23F1 FE0E
⏱️ အချိန်ဖမ်းနာရီ 23F1 FE0F
⏲ အချိန်မှတ်နာရီ 23F2
⏲︎ အချိန်မှတ်နာရီ 23F2 FE0E
⏲️ အချိန်မှတ်နာရီ 23F2 FE0F
⏳ တစ်နာရီမပြည့်သေးသည့် သဲနာရီ 23F3
⏳︎ တစ်နာရီမပြည့်သေးသည့် သဲနာရီ 23F3 FE0E
⏳️ တစ်နာရီမပြည့်သေးသည့် သဲနာရီ 23F3 FE0F
⏸ ဆိုင်းငံ့ရန် ခလုတ် 23F8
⏸︎ ဆိုင်းငံ့ရန် ခလုတ် 23F8 FE0E
⏸️ ဆိုင်းငံ့ရန် ခလုတ် 23F8 FE0F
⏹ ရပ်တန့် ခလုတ် 23F9
⏹︎ ရပ်တန့် ခလုတ် 23F9 FE0E
⏹️ ရပ်တန့် ခလုတ် 23F9 FE0F
⏺ ဖမ်းယူရန် ခလုတ် 23FA

စာမျက်နှာများ

function ကို မီနူး

emoji အမျိုးအစားများ

emoji အသားအရေ

emoji ဆံပင်ပုံစံ

emoji ကျားမ

emoji ခံစားချက်

emoji ဗားရှင်း