"ဗဟုသုတကိုယ်နှိုက်သည်အာဏာဖြစ်သည်။ " - Francis Bacon မှ

သိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာ

အမှတ်အသားများ (Tags)

function ကို မီနူး

emoji အမျိုးအစားများ

emoji အသားအရေ

emoji ဆံပင်ပုံစံ

emoji ကျားမ

emoji ခံစားချက်

emoji ဗားရှင်း