Dette er en liste over alle Emoji-kategorier, inkludert 10 hovedkategorier og omtrent 100 underkategorier. Antall emojier i hvert kategorinavn vises etter kategorienavnet. Klikk på kategorinavnet for å gå inn på kategorisiden for å se Emoji-innholdet.

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver hovedkategori

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver hovedkategori Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver hovedkategori

Mer: