Funksjon Meny

kategorier

hudtone

hår stil

kjønn

Sentiment

Versjon

Dette er en liste over Emoji hvis standard emoji-stil er tekst, inkludert Emoji-symbol, kortnavn og kodepunkt.Ved å klikke på lenken Emoji og kortnavn kan du åpne introduksjonssiden for emoji, se informasjon som beskrivelse og eksempel, og du kan også kopiere emoji med ett klikk for å lime den inn andre steder. Ved å klikke på kodepunktkoblingen for å vise Unicode-informasjonssiden til Emoji, inkludert bilder med høy oppløsning og vektorbilder fra flere leverandører.Brukerhåndboken: Hva er Standard Emoji-stil

Emoji-symbol kodepunkt
#⃣ taster: # 0023 20E3
*⃣ taster: * 002A 20E3
0⃣ taster: 0 0030 20E3
1⃣ taster: 1 0031 20E3
2⃣ taster: 2 0032 20E3
3⃣ taster: 3 0033 20E3
4⃣ taster: 4 0034 20E3
5⃣ taster: 5 0035 20E3
6⃣ taster: 6 0036 20E3
7⃣ taster: 7 0037 20E3
8⃣ taster: 8 0038 20E3
9⃣ taster: 9 0039 20E3
© opphavsrett 00A9
©︎ opphavsrett 00A9 FE0E
©️ opphavsrett 00A9 FE0F
® registrert varemerke 00AE
®︎ registrert varemerke 00AE FE0E
®️ registrert varemerke 00AE FE0F
‼ dobbelt utropstegn 203C
‼︎ dobbelt utropstegn 203C FE0E
‼️ dobbelt utropstegn 203C FE0F
⁉ utropstegn og spørsmålstegn 2049
⁉︎ utropstegn og spørsmålstegn 2049 FE0E
⁉️ utropstegn og spørsmålstegn 2049 FE0F
™ varemerke 2122
™︎ varemerke 2122 FE0E
™️ varemerke 2122 FE0F
ℹ informasjon 2139
ℹ︎ informasjon 2139 FE0E
ℹ️ informasjon 2139 FE0F
↔ pil venstre-høyre 2194
↔︎ pil venstre-høyre 2194 FE0E
↔️ pil venstre-høyre 2194 FE0F
↕ pil opp og ned 2195
↕︎ pil opp og ned 2195 FE0E
↕️ pil opp og ned 2195 FE0F
↖ pil opp-venstre 2196
↖︎ pil opp-venstre 2196 FE0E
↖️ pil opp-venstre 2196 FE0F
↗ pil opp-høyre 2197
↗︎ pil opp-høyre 2197 FE0E
↗️ pil opp-høyre 2197 FE0F
↘ pil ned-høyre 2198
↘︎ pil ned-høyre 2198 FE0E
↘️ pil ned-høyre 2198 FE0F
↙ pil ned-venstre 2199
↙︎ pil ned-venstre 2199 FE0E
↙️ pil ned-venstre 2199 FE0F
↩ pil som bøyer mot venstre 21A9
↩︎ pil som bøyer mot venstre 21A9 FE0E
↩️ pil som bøyer mot venstre 21A9 FE0F
↪ pil som bøyer mot høyre 21AA
↪︎ pil som bøyer mot høyre 21AA FE0E
↪️ pil som bøyer mot høyre 21AA FE0F
⌨ tastatur 2328
⌨︎ tastatur 2328 FE0E
⌨️ tastatur 2328 FE0F
⏏ mat ut-knapp 23CF
⏏︎ mat ut-knapp 23CF FE0E
⏏️ mat ut-knapp 23CF FE0F
⏭ neste spor-knapp 23ED
⏭︎ neste spor-knapp 23ED FE0E
⏭️ neste spor-knapp 23ED FE0F
⏮ forrige spor-knapp 23EE
⏮︎ forrige spor-knapp 23EE FE0E
⏮️ forrige spor-knapp 23EE FE0F
⏯ spill av/pause-knapp 23EF
⏯︎ spill av/pause-knapp 23EF FE0E
⏯️ spill av/pause-knapp 23EF FE0F
⏱ stoppeklokke 23F1
⏱︎ stoppeklokke 23F1 FE0E
⏱️ stoppeklokke 23F1 FE0F
⏲ tidtaker 23F2
⏲︎ tidtaker 23F2 FE0E
⏲️ tidtaker 23F2 FE0F
⏸ pause-knapp 23F8
⏸︎ pause-knapp 23F8 FE0E
⏸️ pause-knapp 23F8 FE0F
⏹ stopp-knapp 23F9
⏹︎ stopp-knapp 23F9 FE0E
⏹️ stopp-knapp 23F9 FE0F
⏺ spill inn-knapp 23FA
⏺︎ spill inn-knapp 23FA FE0E
⏺️ spill inn-knapp 23FA FE0F
Ⓜ M med ring rundt 24C2
Ⓜ︎ M med ring rundt 24C2 FE0E
Ⓜ️ M med ring rundt 24C2 FE0F
▪ liten svart firkant 25AA
▪︎ liten svart firkant 25AA FE0E
▪️ liten svart firkant 25AA FE0F
▫ liten hvit firkant 25AB
▫︎ liten hvit firkant 25AB FE0E
▫️ liten hvit firkant 25AB FE0F
▶ avspillingsknapp 25B6
▶︎ avspillingsknapp 25B6 FE0E
▶️ avspillingsknapp 25B6 FE0F
◀ bakover-knapp 25C0
◀︎ bakover-knapp 25C0 FE0E
◀️ bakover-knapp 25C0 FE0F
◻ mellomstor hvit firkant 25FB

Sider