Funksjon Meny

kategorier

hudtone

hår stil

kjønn

Sentiment

Versjon

Dette er en liste over Emoji hvis status for emoji-modifisering er ingen, inkludert Emoji-symbol, kortnavn og kodepunkt.Ved å klikke på lenken Emoji og kortnavn kan du åpne introduksjonssiden for emoji, se informasjon som beskrivelse og eksempel, og du kan også kopiere emoji med ett klikk for å lime den inn andre steder. Ved å klikke på kodepunktkoblingen for å vise Unicode-informasjonssiden til Emoji, inkludert bilder med høy oppløsning og vektorbilder fra flere leverandører.Brukerhåndboken: Hva er Emoji rediger status

Emoji-symbol kodepunkt
#⃣ taster: # 0023 20E3
*⃣ taster: * 002A 20E3
0⃣ taster: 0 0030 20E3
1⃣ taster: 1 0031 20E3
2⃣ taster: 2 0032 20E3
3⃣ taster: 3 0033 20E3
4⃣ taster: 4 0034 20E3
5⃣ taster: 5 0035 20E3
6⃣ taster: 6 0036 20E3
7⃣ taster: 7 0037 20E3
8⃣ taster: 8 0038 20E3
9⃣ taster: 9 0039 20E3
© opphavsrett 00A9
©︎ opphavsrett 00A9 FE0E
©️ opphavsrett 00A9 FE0F
® registrert varemerke 00AE
®︎ registrert varemerke 00AE FE0E
®️ registrert varemerke 00AE FE0F
‼ dobbelt utropstegn 203C
‼︎ dobbelt utropstegn 203C FE0E
‼️ dobbelt utropstegn 203C FE0F
⁉ utropstegn og spørsmålstegn 2049
⁉︎ utropstegn og spørsmålstegn 2049 FE0E
⁉️ utropstegn og spørsmålstegn 2049 FE0F
™ varemerke 2122
™︎ varemerke 2122 FE0E
™️ varemerke 2122 FE0F
ℹ informasjon 2139
ℹ︎ informasjon 2139 FE0E
ℹ️ informasjon 2139 FE0F
↔ pil venstre-høyre 2194
↔︎ pil venstre-høyre 2194 FE0E
↔️ pil venstre-høyre 2194 FE0F
↕ pil opp og ned 2195
↕︎ pil opp og ned 2195 FE0E
↕️ pil opp og ned 2195 FE0F
↖ pil opp-venstre 2196
↖︎ pil opp-venstre 2196 FE0E
↖️ pil opp-venstre 2196 FE0F
↗ pil opp-høyre 2197
↗︎ pil opp-høyre 2197 FE0E
↗️ pil opp-høyre 2197 FE0F
↘ pil ned-høyre 2198
↘︎ pil ned-høyre 2198 FE0E
↘️ pil ned-høyre 2198 FE0F
↙ pil ned-venstre 2199
↙︎ pil ned-venstre 2199 FE0E
↙️ pil ned-venstre 2199 FE0F
↩ pil som bøyer mot venstre 21A9
↩︎ pil som bøyer mot venstre 21A9 FE0E
↩️ pil som bøyer mot venstre 21A9 FE0F
↪ pil som bøyer mot høyre 21AA
↪︎ pil som bøyer mot høyre 21AA FE0E
↪️ pil som bøyer mot høyre 21AA FE0F
⌚ armbåndsur 231A
⌚︎ armbåndsur 231A FE0E
⌚️ armbåndsur 231A FE0F
⌛ ferdig timeglass 231B
⌛︎ ferdig timeglass 231B FE0E
⌛️ ferdig timeglass 231B FE0F
⌨ tastatur 2328
⌨︎ tastatur 2328 FE0E
⌨️ tastatur 2328 FE0F
⏏ mat ut-knapp 23CF
⏏︎ mat ut-knapp 23CF FE0E
⏏️ mat ut-knapp 23CF FE0F
⏩ spol framover-knapp 23E9
⏩︎ spol framover-knapp 23E9 FE0E
⏩️ spol framover-knapp 23E9 FE0F
⏪ spol tilbake-knapp 23EA
⏪︎ spol tilbake-knapp 23EA FE0E
⏪️ spol tilbake-knapp 23EA FE0F
⏫ raskt opp-knapp 23EB
⏬ raskt ned-knapp 23EC
⏭ neste spor-knapp 23ED
⏭︎ neste spor-knapp 23ED FE0E
⏭️ neste spor-knapp 23ED FE0F
⏮ forrige spor-knapp 23EE
⏮︎ forrige spor-knapp 23EE FE0E
⏮️ forrige spor-knapp 23EE FE0F
⏯ spill av/pause-knapp 23EF
⏯︎ spill av/pause-knapp 23EF FE0E
⏯️ spill av/pause-knapp 23EF FE0F
⏰ vekkerklokke 23F0
⏱ stoppeklokke 23F1
⏱︎ stoppeklokke 23F1 FE0E
⏱️ stoppeklokke 23F1 FE0F
⏲ tidtaker 23F2
⏲︎ tidtaker 23F2 FE0E
⏲️ tidtaker 23F2 FE0F
⏳ startet timeglass 23F3
⏳︎ startet timeglass 23F3 FE0E
⏳️ startet timeglass 23F3 FE0F
⏸ pause-knapp 23F8
⏸︎ pause-knapp 23F8 FE0E
⏸️ pause-knapp 23F8 FE0F
⏹ stopp-knapp 23F9
⏹︎ stopp-knapp 23F9 FE0E
⏹️ stopp-knapp 23F9 FE0F
⏺ spill inn-knapp 23FA

Sider