Dette er en liste over Emoji-versjoner, inkludert Emoji-versjonsnummer og utgivelsesdato. Klikk på lenken til Emoji-versjonsnummeret for å komme inn på Emoji-listesiden for denne versjonen. Du kan se hvilke Emojis som er utgitt i denne versjonen. Brukerhåndboken: Hva er Emoji-versjon

🔢 Emoji versjonsliste