Unicode er en industristandard innen informatikk. Uten den vil den samme kodingen tolkes som forskjellige tegn på forskjellige datamaskiner og plattformer.

Unicode er mye brukt på datamaskiner, Internett, programmeringsspråk og moderne operativsystemer. Det gjør forskjellige tekster kompatible på forskjellige plattformer og presenterer dem jevnlig .

Emojis inntreden i Unicode er et viktig vendepunkt. Før dette ble emoji opprettet av forskjellige produsenter selv, noe som gjorde emoji uforenlig mellom enheter fra forskjellige produsenter, noe som direkte førte til at folk brukte emoji for å kommunisere på forskjellige enheter. Av denne grunn har Unicode Consortium nedsatt et utvalg for Emoji, Emoji-underutvalg, for å forene og standardisere Emoji.

Unicode Consortium gir ut en ny versjon av Unicode hvert år, og etter hvert som versjonen er oppdatert vil nye emojier dukke opp. For tiden legger Unicode til et nytt kjønn "nøytralt" i den nyeste versjonen, i tillegg til helt nye emoji som boble-te-emoji og ninja-emoji.