Emoji desimal er faktisk ASCII-kode. På en datamaskin med Windows-system kan vi bruke den til å skrive inn emojier . Du kan følge trinnene nedenfor:

Hold nede ALT-tasten mens du skriver inn desimaltallene som tilsvarer en emoji (Talltastatur), så kan du skrive inn emojien. For eksempel: ALT+128514 kan skrive 😂. Desimaltallene som tilsvarer hver emoji finner du på nettsiden vår.

Bildet nedenfor viser den faktiske operasjonen i QQ-programvaren på Windows:

Hvis datamaskinen din ikke har et lite talltastatur, kan du åpne "Kjør" med WIN+R, og deretter skrive inn "Osk" for å åpne det virtuelle tastaturet.

PS: ALT+Tall er en gammel inndatametode, så nå støtter kanskje ikke programvaren i Windows den. Du kan kontakte oss hvis du vet om noen bedre metoder.