Farsdag er den tredje søndagen i juni. Dette er en global høytid, for å takke alle de store fedrene i verden. Her er emojiene om farsdagen: