Funksjon Meny

kategorier

hudtone

hår stil

kjønn

Sentiment

Versjon

De siste årene har søppelklassifisering blitt et uunngåelig tema i kinesiske innbyggers liv. Det har oppnådd innledende suksess i europeiske og amerikanske land, og flere og flere byer i Kina har sluttet seg til miljøbeskyttelsen. I Kina er søppel delt inn i fire kategorier:
Gjenvinnbart avfall: Gjenvinnbart husholdningsavfall.
Farlig søppel: Avfall som er skadelig for menneskers helse og miljø.
Husholdningsmatavfall: Forgjengelig avfall som inneholder organisk materiale.
Restavfall: Husholdningsavfall annet enn gjenvinnbart, farlig søppel og husholdningsmatavfall.