Obon (お盆) er en tradisjonell japansk begivenhet for å ønske forfedrenes sprits velkommen. Det observeres hovedsakelig fra 13. august til 16. august, selv om det i noen områder også observeres i midten av juli. Det antas at forfedrenes ånder hvert år under obon kommer tilbake til denne verden for å besøke sine slektninger. Obon-uken i midten av august er en av Japans tre store høytidssesonger (ved siden av nyttår og Golden Week). Tradisjonelt blir lanterner hengt foran hus for å lede forfedrenes ånder, obon danser utføres, graver besøkes og mat tilbys på husalter og templer.