Zhongyuan -festivalen, også kjent som Ghost Festival, er en tradisjonell festivalfest i visse østasiatiske land som Kina, Japan, Singapore, ect. Den femtende dagen i den syvende månekalenderen var opprinnelig en festival for å feire en god høst og belønne jorden tidlig på høsten. Senere ble det brukt av folk til å minnes de døde.