Funksjon Meny

kategorier

hudtone

hår stil

kjønn

Sentiment

Versjon

Example PHP code

Time: 05:22

😂 Smilefjes og følelser

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Smilefjes og følelser

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Smilefjes og følelser | emojiall.com 🙈 ape-ansikt (3) 1.57% 😎 face-briller (3) 1.57% 🤠 ansikt-hat (3) 1.57% 😴 ansikt-søvnig (5) 2.62% 😛 ansikt-tungen (6) 3.14% 🤔 ansikt-hånd (7) 3.66% 😸 katt ansikt (9) 4.71% 💩 lage kostymer (10) 5.24% 😠 ansikt-negative (10) 5.24% 😍 ansikt-hengivenhet (11) 5.76% 🤧 ansikt-uvel (12) 6.28% 😄 ansikt smilende (14) 7.33% 🤐 ansikt-nøytral-skeptisk (16) 8.38% 😞 ansikt bekymret (28) 14.66% 💋 følelse (54) 28.27% Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Smilefjes og følelser | emojiall.com 🙈 ape-ansikt (3) 1.57% 😎 face-briller (3) 1.57% 🤠 ansikt-hat (3) 1.57% 😴 ansikt-søvnig (5) 2.62% 😛 ansikt-tungen (6) 3.14% 🤔 ansikt-hånd (7) 3.66% 😸 katt ansikt (9) 4.71% 💩 lage kostymer (10) 5.24% 😠 ansikt-negative (10) 5.24% 😍 ansikt-hengivenhet (11) 5.76% 🤧 ansikt-uvel (12) 6.28% 😄 ansikt smilende (14) 7.33% 🤐 ansikt-nøytral-skeptisk (16) 8.38% 😞 ansikt bekymret (28) 14.66% 💋 følelse (54) 28.27% 🙈 ape-ansikt (3) 1.57%🙈 ape-ansikt (3) 1.57% 😎 face-briller (3) 1.57%😎 face-briller (3) 1.57% 🤠 ansikt-hat (3) 1.57%🤠 ansikt-hat (3) 1.57% 😴 ansikt-søvnig (5) 2.62%😴 ansikt-søvnig (5) 2.62% 😛 ansikt-tungen (6) 3.14%😛 ansikt-tungen (6) 3.14% 🤔 ansikt-hånd (7) 3.66%🤔 ansikt-hånd (7) 3.66% 😸 katt ansikt (9) 4.71%😸 katt ansikt (9) 4.71% 💩 lage kostymer (10) 5.24%💩 lage kostymer (10) 5.24% 😠 ansikt-negative (10) 5.24%😠 ansikt-negative (10) 5.24% 😍 ansikt-hengivenhet (11) 5.76%😍 ansikt-hengivenhet (11) 5.76% 🤧 ansikt-uvel (12) 6.28%🤧 ansikt-uvel (12) 6.28% 😄 ansikt smilende (14) 7.33%😄 ansikt smilende (14) 7.33% 🤐 ansikt-nøytral-skeptisk (16) 8.38%🤐 ansikt-nøytral-skeptisk (16) 8.38% 😞 ansikt bekymret (28) 14.66%😞 ansikt bekymret (28) 14.66% 💋 følelse (54) 28.27%💋 følelse (54) 28.27%

👌 Mennesker og kropp

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Mennesker og kropp

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Mennesker og kropp | emojiall.com 👣 person-symbol (7) 0.23% ✍️ hånd-prop (20) 0.66% 👍 hånd-fingre-lukket (40) 1.32% 🛌 person-hvile (42) 1.39% 👃 kroppsdeler (52) 1.72% 👈 hånd med én finger (52) 1.72% 👌 hånd-fingre-partialt (56) 1.85% 🖐 hånd-fingrene-åpen (56) 1.85% 🤝 hender (62) 2.05% 👦 person (192) 6.36% 🎅 person-fantasy (245) 8.11% 🙋 person-gest (300) 9.93% 🏃 person-aktivitet (319) 10.56% 🚴 person-sport (405) 13.41% 👨‍👩‍👧‍👦 familie (536) 17.75% 👨‍🍳 person-rolle (636) 21.06% Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Mennesker og kropp | emojiall.com 👣 person-symbol (7) 0.23% ✍️ hånd-prop (20) 0.66% 👍 hånd-fingre-lukket (40) 1.32% 🛌 person-hvile (42) 1.39% 👃 kroppsdeler (52) 1.72% 👈 hånd med én finger (52) 1.72% 👌 hånd-fingre-partialt (56) 1.85% 🖐 hånd-fingrene-åpen (56) 1.85% 🤝 hender (62) 2.05% 👦 person (192) 6.36% 🎅 person-fantasy (245) 8.11% 🙋 person-gest (300) 9.93% 🏃 person-aktivitet (319) 10.56% 🚴 person-sport (405) 13.41% 👨‍👩‍👧‍👦 familie (536) 17.75% 👨‍🍳 person-rolle (636) 21.06% 👣 person-symbol (7) 0.23%👣 person-symbol (7) 0.23% ✍️ hånd-prop (20) 0.66%✍️ hånd-prop (20) 0.66% 👍 hånd-fingre-lukket (40) 1.32%👍 hånd-fingre-lukket (40) 1.32% 🛌 person-hvile (42) 1.39%🛌 person-hvile (42) 1.39% 👃 kroppsdeler (52) 1.72%👃 kroppsdeler (52) 1.72% 👈 hånd med én finger (52) 1.72%👈 hånd med én finger (52) 1.72% 👌 hånd-fingre-partialt (56) 1.85%👌 hånd-fingre-partialt (56) 1.85% 🖐 hånd-fingrene-åpen (56) 1.85%🖐 hånd-fingrene-åpen (56) 1.85% 🤝 hender (62) 2.05%🤝 hender (62) 2.05% 👦 person (192) 6.36%👦 person (192) 6.36% 🎅 person-fantasy (245) 8.11%🎅 person-fantasy (245) 8.11% 🙋 person-gest (300) 9.93%🙋 person-gest (300) 9.93% 🏃 person-aktivitet (319) 10.56%🏃 person-aktivitet (319) 10.56% 🚴 person-sport (405) 13.41%🚴 person-sport (405) 13.41% 👨‍👩‍👧‍👦 familie (536) 17.75%👨‍👩‍👧‍👦 familie (536) 17.75% 👨‍🍳 person-rolle (636) 21.06%👨‍🍳 person-rolle (636) 21.06%

🏼 Skin Tone & Hair Style

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Skin Tone & Hair Style

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Skin Tone & Hair Style | emojiall.com 🦱 hår stil (4) 44.44% 🏽 hudtone (5) 55.56% Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Skin Tone & Hair Style | emojiall.com 🦱 hår stil (4) 44.44% 🏽 hudtone (5) 55.56% 🦱 hår stil (4) 44.44%🦱 hår stil (4) 44.44% 🏽 hudtone (5) 55.56%🏽 hudtone (5) 55.56%

🐵 Dyr og natur

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Dyr og natur

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Dyr og natur | emojiall.com 🐸 animal-amfibier (1) 0.61% 🐍 animal-reptil (8) 4.85% 🌹 plante-blomst (13) 7.88% 🐟 animal-marine (13) 7.88% 🌴 plante-annen (17) 10.30% 🐛 dyr-bug (20) 12.12% 🐓 dyr-fugl (22) 13.33% 🐀 dyr-pattedyr (71) 43.03% Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Dyr og natur | emojiall.com 🐸 animal-amfibier (1) 0.61% 🐍 animal-reptil (8) 4.85% 🌹 plante-blomst (13) 7.88% 🐟 animal-marine (13) 7.88% 🌴 plante-annen (17) 10.30% 🐛 dyr-bug (20) 12.12% 🐓 dyr-fugl (22) 13.33% 🐀 dyr-pattedyr (71) 43.03% 🐸 animal-amfibier (1) 0.61%🐸 animal-amfibier (1) 0.61% 🐍 animal-reptil (8) 4.85%🐍 animal-reptil (8) 4.85% 🌹 plante-blomst (13) 7.88%🌹 plante-blomst (13) 7.88% 🐟 animal-marine (13) 7.88%🐟 animal-marine (13) 7.88% 🌴 plante-annen (17) 10.30%🌴 plante-annen (17) 10.30% 🐛 dyr-bug (20) 12.12%🐛 dyr-bug (20) 12.12% 🐓 dyr-fugl (22) 13.33%🐓 dyr-fugl (22) 13.33% 🐀 dyr-pattedyr (71) 43.03%🐀 dyr-pattedyr (71) 43.03%

🍓 Mat og drikke

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Mat og drikke

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Mat og drikke | emojiall.com 🦀 mat-marine (5) 3.57% 🍴 servise (9) 6.43% 🍦 mat-søtt (14) 10.00% 🍚 mat-asiatisk (17) 12.14% 🍄 mat-vegetabilsk (18) 12.86% 🍅 mat-frukt (19) 13.57% ☕ drikke (24) 17.14% 🍕 mat forberedt (34) 24.29% Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Mat og drikke | emojiall.com 🦀 mat-marine (5) 3.57% 🍴 servise (9) 6.43% 🍦 mat-søtt (14) 10.00% 🍚 mat-asiatisk (17) 12.14% 🍄 mat-vegetabilsk (18) 12.86% 🍅 mat-frukt (19) 13.57% ☕ drikke (24) 17.14% 🍕 mat forberedt (34) 24.29% 🦀 mat-marine (5) 3.57%🦀 mat-marine (5) 3.57% 🍴 servise (9) 6.43%🍴 servise (9) 6.43% 🍦 mat-søtt (14) 10.00%🍦 mat-søtt (14) 10.00% 🍚 mat-asiatisk (17) 12.14%🍚 mat-asiatisk (17) 12.14% 🍄 mat-vegetabilsk (18) 12.86%🍄 mat-vegetabilsk (18) 12.86% 🍅 mat-frukt (19) 13.57%🍅 mat-frukt (19) 13.57% ☕ drikke (24) 17.14%☕ drikke (24) 17.14% 🍕 mat forberedt (34) 24.29%🍕 mat forberedt (34) 24.29%

🚌 Reise og steder

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Reise og steder

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Reise og steder | emojiall.com 🛎️ hotell (4) 0.96% ⛪ sted religiøs (10) 2.39% 🌍 sted-kartet (15) 3.59% ✈️ transport-luft (19) 4.55% 🚢 transport-vann- (19) 4.55% 🌋 sted-geografisk (23) 5.50% ⛲ sted-annet (25) 5.98% 🏗️ sted bygging (41) 9.81% ⛽ transport bakken (74) 17.70% ⌚ tid (91) 21.77% ☂️ himmel og vær (97) 23.21% Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Reise og steder | emojiall.com 🛎️ hotell (4) 0.96% ⛪ sted religiøs (10) 2.39% 🌍 sted-kartet (15) 3.59% ✈️ transport-luft (19) 4.55% 🚢 transport-vann- (19) 4.55% 🌋 sted-geografisk (23) 5.50% ⛲ sted-annet (25) 5.98% 🏗️ sted bygging (41) 9.81% ⛽ transport bakken (74) 17.70% ⌚ tid (91) 21.77% ☂️ himmel og vær (97) 23.21% 🛎️ hotell (4) 0.96%🛎️ hotell (4) 0.96% ⛪ sted religiøs (10) 2.39%⛪ sted religiøs (10) 2.39% 🌍 sted-kartet (15) 3.59%🌍 sted-kartet (15) 3.59% ✈️ transport-luft (19) 4.55%✈️ transport-luft (19) 4.55% 🚢 transport-vann- (19) 4.55%🚢 transport-vann- (19) 4.55% 🌋 sted-geografisk (23) 5.50%🌋 sted-geografisk (23) 5.50% ⛲ sted-annet (25) 5.98%⛲ sted-annet (25) 5.98% 🏗️ sted bygging (41) 9.81%🏗️ sted bygging (41) 9.81% ⛽ transport bakken (74) 17.70%⛽ transport bakken (74) 17.70% ⌚ tid (91) 21.77%⌚ tid (91) 21.77% ☂️ himmel og vær (97) 23.21%☂️ himmel og vær (97) 23.21%

⚽ Aktiviteter

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Aktiviteter

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Aktiviteter | emojiall.com 🏅 award-medalje (10) 8.20% 🎨 Kunst og Håndverk (11) 9.02% 🎈 begivenhet (25) 20.49% 🏀 sport (35) 28.69% 🎯 spill (41) 33.61% Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Aktiviteter | emojiall.com 🏅 award-medalje (10) 8.20% 🎨 Kunst og Håndverk (11) 9.02% 🎈 begivenhet (25) 20.49% 🏀 sport (35) 28.69% 🎯 spill (41) 33.61% 🏅 award-medalje (10) 8.20%🏅 award-medalje (10) 8.20% 🎨 Kunst og Håndverk (11) 9.02%🎨 Kunst og Håndverk (11) 9.02% 🎈 begivenhet (25) 20.49%🎈 begivenhet (25) 20.49% 🏀 sport (35) 28.69%🏀 sport (35) 28.69% 🎯 spill (41) 33.61%🎯 spill (41) 33.61%

⌚ Objekter

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Objekter

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Objekter | emojiall.com 💊 medisinsk (7) 1.73% 🔭 vitenskap (9) 2.22% 🎹 musikk Instrument (9) 2.22% 📞 telefon (10) 2.47% 🚬 annen-objekt (11) 2.72% 📢 lyd (11) 2.72% 🔏 låse (12) 2.96% 💲 penger (14) 3.46% 🎵 musikk (19) 4.69% ✏️ skriving (19) 4.69% 📒 bok-papir (23) 5.68% 🖱️ datamaskin (28) 6.91% 🚽 husstand (29) 7.16% ✉️ post (31) 7.65% 💡 lys & video (32) 7.90% ✂️ kontor (41) 10.12% ⛏️ verktøy (45) 11.11% 👖 klær (55) 13.58% Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Objekter | emojiall.com 💊 medisinsk (7) 1.73% 🔭 vitenskap (9) 2.22% 🎹 musikk Instrument (9) 2.22% 📞 telefon (10) 2.47% 🚬 annen-objekt (11) 2.72% 📢 lyd (11) 2.72% 🔏 låse (12) 2.96% 💲 penger (14) 3.46% 🎵 musikk (19) 4.69% ✏️ skriving (19) 4.69% 📒 bok-papir (23) 5.68% 🖱️ datamaskin (28) 6.91% 🚽 husstand (29) 7.16% ✉️ post (31) 7.65% 💡 lys & video (32) 7.90% ✂️ kontor (41) 10.12% ⛏️ verktøy (45) 11.11% 👖 klær (55) 13.58% 💊 medisinsk (7) 1.73%💊 medisinsk (7) 1.73% 🔭 vitenskap (9) 2.22%🔭 vitenskap (9) 2.22% 🎹 musikk Instrument (9) 2.22%🎹 musikk Instrument (9) 2.22% 📞 telefon (10) 2.47%📞 telefon (10) 2.47% 🚬 annen-objekt (11) 2.72%🚬 annen-objekt (11) 2.72% 📢 lyd (11) 2.72%📢 lyd (11) 2.72% 🔏 låse (12) 2.96%🔏 låse (12) 2.96% 💲 penger (14) 3.46%💲 penger (14) 3.46% 🎵 musikk (19) 4.69%🎵 musikk (19) 4.69% ✏️ skriving (19) 4.69%✏️ skriving (19) 4.69% 📒 bok-papir (23) 5.68%📒 bok-papir (23) 5.68% 🖱️ datamaskin (28) 6.91%🖱️ datamaskin (28) 6.91% 🚽 husstand (29) 7.16%🚽 husstand (29) 7.16% ✉️ post (31) 7.65%✉️ post (31) 7.65% 💡 lys & video (32) 7.90%💡 lys & video (32) 7.90% ✂️ kontor (41) 10.12%✂️ kontor (41) 10.12% ⛏️ verktøy (45) 11.11%⛏️ verktøy (45) 11.11% 👖 klær (55) 13.58%👖 klær (55) 13.58%

🛑 Symboler

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Symboler

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Symboler | emojiall.com ♀️ kjønn (9) 2.08% 🚻 transport-skilt (21) 4.85% ⚠️ advarsel (23) 5.31% 0️⃣ keycap (25) 5.77% ☪️ Religion (30) 6.93% ♈ dyre (37) 8.55% ⏏️ av-symbol (46) 10.62% ↩️ pil (49) 11.32% ⚪️ geometrisk (54) 12.47% 🅰 alphanum (63) 14.55% ☑️ annen-symbol (76) 17.55% Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Symboler | emojiall.com ♀️ kjønn (9) 2.08% 🚻 transport-skilt (21) 4.85% ⚠️ advarsel (23) 5.31% 0️⃣ keycap (25) 5.77% ☪️ Religion (30) 6.93% ♈ dyre (37) 8.55% ⏏️ av-symbol (46) 10.62% ↩️ pil (49) 11.32% ⚪️ geometrisk (54) 12.47% 🅰 alphanum (63) 14.55% ☑️ annen-symbol (76) 17.55% ♀️ kjønn (9) 2.08%♀️ kjønn (9) 2.08% 🚻 transport-skilt (21) 4.85%🚻 transport-skilt (21) 4.85% ⚠️ advarsel (23) 5.31%⚠️ advarsel (23) 5.31% 0️⃣ keycap (25) 5.77%0️⃣ keycap (25) 5.77% ☪️ Religion (30) 6.93%☪️ Religion (30) 6.93% ♈ dyre (37) 8.55%♈ dyre (37) 8.55% ⏏️ av-symbol (46) 10.62%⏏️ av-symbol (46) 10.62% ↩️ pil (49) 11.32%↩️ pil (49) 11.32% ⚪️ geometrisk (54) 12.47%⚪️ geometrisk (54) 12.47% 🅰 alphanum (63) 14.55%🅰 alphanum (63) 14.55% ☑️ annen-symbol (76) 17.55%☑️ annen-symbol (76) 17.55%

🏁 Flags

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Flags

Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Flags | emojiall.com 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 inndelingen-flagg (3) 1.09% 🚩 flagg (15) 5.43% 🇬🇧 country-flagg (258) 93.48% Sirkeldiagram over antall emojier som er inkludert i hver underkategori under kategorien Flags | emojiall.com 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 inndelingen-flagg (3) 1.09% 🚩 flagg (15) 5.43% 🇬🇧 country-flagg (258) 93.48% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 inndelingen-flagg (3) 1.09%🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 inndelingen-flagg (3) 1.09% 🚩 flagg (15) 5.43%🚩 flagg (15) 5.43% 🇬🇧 country-flagg (258) 93.48%🇬🇧 country-flagg (258) 93.48%