🏏Popularitetsvurdering over tid

🏏 (cricket) Trenddiagram - emojiall.com
Last ned/Kopiere Lenke
Datointervall: 2018-04-01 - 2023-03-19
Oppdateringstid: 2023-03-26 17:29:05 UTC
Den tidlige populariteten til emoji 🏏 var veldig lav, nesten null.og i løpet av de siste fem årene har populariteten til denne emojien gjennomgått flere store endringer.I 2021-05-09 begynte trenden med popularitetsraten å stige.